Sport, cake en mensenrechten

Steun ASF

Brussel, 27 juni 2013 – De Vlaamse Rechtsgenootschappen (VRG) van de Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel hebben zich onlangs volop ingezet ten voordele van Advocaten Zonder Grenzen (AdZG). Geïnspireerd door de inzamelacties die de collega’s van het VRG van de KU Leuven vorig jaar hebben opgezet, besloten de rechtenstudenten in Gent en Brussel ook actie te ondernemen om de projecten van AdZG te steunen.

Op 24 april 2013 organiseerden alle Gentse studentenkringen, naar jaarlijkse gewoonte, de 12-urenloop op het Sint-Pietersplein in Gent. Het VRG greep dit evenement dit jaar aan om drank en eten te verkopen ten voordele van AdZG. Ook werd een cakeverkoop georganiseerd op de rechtenfaculteit.

“In het verleden heeft het VRG Gent nooit iets georganiseerd voor een goed doel. Maar toen het idee van AdZG naar voor werd geschoven, was iedereen meteen enthousiast”, zegt Alexander Vantyghem, Sport-verantwoordelijke van het VRG. Dit werd ook duidelijk tijdens de activiteiten, en dan vooral de 12-urenloop. “De rechtenstudenten staan niet bekend om hun grote sportiviteit”, vertelt Alexander, “maar dit jaar was er veel meer goede wil dan andere jaren”. Uiteindelijk is VRG als zesde van de veertien studentenkringen geëindigd, de hoogste score die de kring in jaren behaalde.

Ook in Brussel werden de handen uit de mouwen gestoken om AdZG te steunen. Het VRG Brussel schonk de opbrengst van haar smoothie- en cakeverkoop volledig aan AdZG. “Vele studenten hadden nog niet over AdZG gehoord. Maar nadat wat informatie werd gegeven, waren alle reacties positief”, aldus Justine De Plancke, actief VRG-lid. In Gent merkte Cultuur-verantwoordelijke Anke Ingels eveneens op dat veel rechtenstudenten AdZG hebben leren kennen tijdens de activiteiten. “Volgend jaar moeten zulke acties zeker voortgezet worden, zodat studenten meer in contact komen met de problematieken die AdZG behandelt”, voegt Anke nog toe.

Beide VRG’s benadrukken het belang van AdZG. “Hoewel mensenrechten naar voor komen in het wereldnieuws, wordt zelden stilgestaan bij de praktische afdwingbaarheid in concrete gevallen”, zegt Stijn Conickx, doopmeester van VRG Brussel. “Individuele schendingen zijn nog steeds een onderbelicht thema. Daarom is het belangrijk dat AdZG er is om deze schendingen onder de aandacht te brengen en te bestrijden. En uiteraard willen wij hier graag aan meewerken”.

De VRG-acties brachten samen een kleine 1000 euro op. “We zijn hen heel dankbaar want elke euro telt”, zegt Gilles Van Moortel, AdZG verantwoordelijke voor fondsenwerving. “We kijken uiteraard uit naar nieuwe acties, en hopen dat de studenten aan Franstalige kant geïnspireerd worden om ook dergelijke initiatieven te nemen”.

Foto bovenaan: Jan Vanderstraeten, PR-verantwoordelijke bij VRG Gent, loopt voor AdZG tijdens de 12-urenloop. © H. Hongenaert