Tsjaad: het maatschappelijk middenveld zet zich in voor een betere toegang tot justitie

TsjaadJuridische bijstandNews

N’Djamena (Tsjaad), 12 november 2014 – De bevolking van Tsjaad ondervindt nog steeds heel wat moeilijkheden om toegang te krijgen tot justitie. Daarom zetten organisaties uit het maatschappelijk middenveld zich in: ze maken de burgers bewust van hun rechten, bieden hun gratis juridisch advies, bijstand voor de rechtbanken en bemiddelingsdiensten. Advocaten Zonder Grenzen (ASF) ondersteunt drie van deze organisaties bij hun inspanningen om de mensenrechten te beschermen.

Ondanks de rechterlijke en wetgevende hervormingen van de voorbije jaren blijft het voor heel wat inwoners van Tsjaad moeilijk om toegang te krijgen tot justitie, vooral voor vrouwen, kinderen, personen in hechtenis en plattelandsbewoners. Het gewoonterecht blijft oppermachtig en het land kampt met een tekort aan advocaten. Tsjaad telt immers slechts een honderdtal advocaten voor een bevolking van meer dan 12 miljoen inwoners. De meeste advocaten werken in de hoofdstad.

Gelukkig kan de bevolking rekenen op de steun van organisaties uit het maatschappelijk middenveld die zich inzetten voor de bevordering en de bescherming van de mensenrechten. Ze bieden juridisch advies en rechtsbijstand, gaande van informatie tot bijstand voor de rechtbanken“, vertelt Ben Kabagambe, coördinator van het ASF-programma in Tsjaad. Sinds enkele maanden verleent ASF technische en financiële steun aan drie van deze organisaties: de Association des Femmes Juristes du Tchad (AFJT), de Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales au Tchad (APLFT) en het Public Interest Law Center (PILC).

Dankzij die steun zal de dienstverlening aan de bevolking kunnen worden verbeterd en zullen de organisaties uit het maatschappelijk middenveld hun projecten beter kunnen uitwerken, uitvoeren en evalueren, en hun activiteiten kunnen coördineren. Meester Delphine Djiraibé, hoofdadvocate van het PILC: “Deze samenwerking zal ons helpen om twee acties uit te voeren die ons nauw aan het hart liggen: de oprichting van een vertrouwenscentrum en de opstelling van een studie over de manier waarop de burgers ertoe gebracht kunnen worden mee te werken aan het ondernemen van gerechtelijke stappen.”

La clinique juridique de Moissala (Sud du Tchad) © ASF
De wetswinkel van Moissala (Zuid-Tsjaad)

De geplande acties zullen bijdragen tot de hervorming van justitie en de bevordering van een goed bestuur en de rechtsstaat in Tsjaad. En ik stel met genoegen vast dat dit project een heel groot deel van het grondgebied van Tsjaad zal omvatten“, bevestigt Pierre Houpikian, adviseur en hoofd van de politieke sectie van de delegatie van de Europese Unie in Tsjaad, tijdens de startceremonie van het project in N’Djamena vorige maand.

Bij die gelegenheid werden ASF en zijn partners begroet door Mahamat Abderaman, adjunct-secretaris-generaal van de minister van justitie: “Deze gemeenschappelijke lanceringsworkshop bewijst dat jullie willen samenwerken voor een betere uitwisseling van jullie kennis, jullie successen en jullie moeilijkheden.”

Volgens Richad Allatan, coördinator van het project voor de APLFT, zal dit project het mogelijk maken “het vertrouwen van de bevolking in justitie te herstellen en de samenwerking tussen de autoriteiten en de gerechtelijke actoren te versterken“.

Het ASF-project “De toegang tot justitie van mensen in kwetsbare situaties in Tsjaad verbeteren” duurt twee jaar en wordt gefinancierd door de Europese Unie.

Coverfoto: De Association des Femmes Juristes du Tchad is een van de drie organisaties die gesteund worden door ASF. Tweede van rechts: Ben Kabagambe, coördinator van het ASF-programma in Tsjaad © ASF