Wetsontwerp ‘economische verzoening’ in Tunesië: vrije loop voor corruptie?

TunesiëNewsNewsTransitionele JustitieTransitionele Justitie

Tunis, 15 juli 2016 – Tijdens een persconferentie in Tunis hebben ASF en andere Tunesische en internationale NGO’s hun oproep tot de Tunesische parlementariërs op om het wetsontwerp over de ‘economische verzoening’ niet goed te keuren vernieuwd. Dat wetsontwerp, dat verduisteraars van overheidsgeld en al wie zich schuldig maakt aan corruptie amnestie wil verlenen, is in strijd met de vlak na de Tunesische revolutie in het leven geroepen overgangsjustitie.  Naast de voornaamste oorzaak van ongelijkheid en sociaal onrecht was corruptie ook een van de opvallendste verschijnselen van het door de revolutie ten val gebrachte dictatoriaal regime. Daarom is de strijd tegen corruptie in Tunesië van fundamenteel belang:  al wie, ten koste van een heel land, hielp bij het promoten en in stand houden van een systeem van het door een beperkte bevoorrechte groep vergaren van rijkdommen, moet verantwoording afleggen. Door het verleden aan te pakken en aan de vraag naar gerechtigheid te voldoen kan het pad geëffend worden voor een rechtsstaat en democratie. Een jaar na het op presidentieel initiatief voorleggen van het wetsontwerp inzake de ‘economische verzoening’ werd het ontwerp, ondanks veel tegenkanting van de civiele maatschappij en de publieke opinie, onlangs met voorrang in de Assemblée des Représentants du Peuple bij de Commission de la législation générale ingeschreven. We kunnen ons dus vragen stellen over de nationale prioriteiten inzake de institutionele hervormingen die noodzakelijk zijn voor de overgang naar een democratie en rechtsstaat. Meer dan 65.000 slachtoffers, alsook organisaties uit het maatschappelijk middenveld die de strijd aangingen tegen het regime, legden hun dossier neer bij de Instance Vérité et Dignité, die belast is met het behandelen van in het verleden begane misdaden, en gaven alzo blijk van hun verlangen naar gerechtigheid, waarheid en afscheiding. Toch zou het goedkeuren van een dergelijk wetsontwerp inbreuk maken op de werking van de overgangsjustitie en bijgevolg op alle Tunesiërs die, in januari 2011, een internationaal bewonderde radicale verandering eisten. Het is voor hen dat de volksvertegenwoordigers hun mandaat eer moeten aandoen door te weigeren het wetsontwerp goed te keuren en te bewijzen dat zij echt bereid zijn om de strijd tegen straffeloosheid aan te gaan en de rechtsstaat te verstevigen. Voor meer informatie: