2013: samen investeren kan!

Hadden de oprichters van Advocaten Zonder Grenzen ooit kunnen vermoeden dat onze organisatie vandaag erkend wordt voor haar internationale expertise op vlak van toegang tot justitie?

Dankzij u heeft AdZG met succes de kaap van 20 jaar engagement ten voordele van de mensenrechten overschreden. Of het nu sinds lang of recenter is, we willen u graag bedanken voor de interesse en steun.

De wereld zal er niet anders uitzien in 2013. Of het nu in Colombia, Oost-Congo of Tunesië is, de rechten van de meest kwetsbare groepen zullen nog steeds niet volledig gerespecteerd worden.

Nochtans kunnen we iets doen om justitie toegankelijker te maken, om meer daders van schendingen van Mensenrechten te veroordelen en om slachtoffers beter te erkennen. Net als in 2012, 2011 en alle voorgaande jaren sinds onze eerste tussenkomsten, zullen we ons werk voortzetten op het terrein aan de zijde van de bevolking en samen met onze partners, advocaten, balies en organisaties van de civiele maatschappij.

De armoede zal niet verdwijnen in 2013. De Millenniumdoelstellingen waartoe de internationale gemeenschap zich engageerde, zullen niet bereikt worden.

Dat is de reden waarom we een oproep zullen doen aan Staten en donoren om verder te investeren in justitie. Omdat armoede bestreden kan worden door de meest kwetsbaren een betere toegang tot hun rechten te verschaffen.

Ondanks de economische crisis zal 2013 een rijk gevuld jaar worden, met grote uitdagingen voor AdZG. Omdat voor ons, net als voor u, onrecht ondraaglijk is.

De teams van AdZG