Aanstelling van nieuwe leden voor de Instantie Waarheid en Waardigheid: oproep tot transparantie

TunesiëNewsNewsTransitionele JustitieTransitionele Justitie

Tunis, 8 februari 2017 – Negen organisaties van het maatschappelijk middenveld in Tunesië, waaronder ASF, roepen de niet-permanente bijzondere Commissie belast met het onderzoek en de sortering van de kandidaturen voor de Instantie Waarheid en Waardigheid (Instance Vérité et Dignité, IVD) op om de bepalingen van de wet tot inrichting van de overgangsrechtspraak na te leven wat betreft de aanstellingsprocedure van de leden van de IVD. Deze oproep is de tweede oproep gelanceerd door het toezichtcomité naar aanleiding van de aanbevelingen van het Nationaal Congres over de overgangsrechtspraak van november 2016. In een eerste oproep op 21 november 2016 riepen dezelfde organisaties de Tunesische parlementariërs op om hun verantwoordelijkheid op te nemen en onverwijld nieuwe commissarissen aan te stellen binnen de IVD. De Vergadering van de volksvertegenwoordigers had eraan beantwoord aan de hand van een beslissing van 21 december 2016 (Publicatieblad van de Tunesische Republiek nr. 105 van 27 december 2016) houdende opening van de kandidaturen van de drie ontbrekende leden van de IVD. De wet betreffende het Tunesische gerecht omschrijft de specifieke bepalingen en procedures voor de aanstelling van de leden van de IVD. Artikelen 23 en 22 van de wet eisen onder andere de publicatie van de lijst met ontvangen kandidaturen in het Publicatieblad en op de website van de Vergadering van de volksvertegenwoordigers. Op dit ogenblik is de lijst met kandidaten echter nog niet gepubliceerd, noch de procedure voor de sortering en verificatie van de kandidaturen, noch de eventuele bezwaarschriften gericht tegen de ontvangen kandidaturen en beslissingen hieromtrent uitgesproken door de Commissie belast met het onderzoek en de sortering van de dossiers. Daarom roepen negen nationale en internationale organisaties van het maatschappelijk middenveld deze Commissie op om, bij de behandeling van de ontvangen kandidaturen, de beginselen van transparantie, neutraliteit, onpartijdigheid en de verhouding wat betreft geslacht na te leven zoals bepaald door de wet. En dit zo snel mogelijk. >> Bekijk de volledige oproeptekst in het Frans en het Arabisch.
Foto © IVD