AdZG lanceert Justice ExPEERience, een netwerk voor mensenrechtenverdedigers!

Justice ExPEERience

De geboorte van het netwerk Justitie ExPEERience

Geconfronteerd met een dynamische en voortdurend veranderende omgeving heeft AdZG enkele jaren geleden een strategische verschuiving ingezet. Reflecties en observaties over de rol en de missie van AdZG hebben geleid tot een herpositionering van de organisatie als een actor die netwerken kan mobiliseren en bevorderen tussen actoren die mensenrechten verdedigen. Of het nu gaat om de uitvoering van projecten, de ontwikkeling van transnationale benaderingen, een grotere invloed (advocacy) of de versterking van collectieve acties, AdZG wil een actor worden die mensen samenbrengt, die niet alleen partnerschappen maar ook netwerken bezielt, gebaseerd op gecontextualiseerde expertise.

Met deze beschouwingen en vaststellingen in het achterhoofd richtte ASF het Justice ExPEERience-netwerk op, dat tot doel heeft stakeholders die strijden voor mensenrechten over de hele wereld met elkaar te verbinden. Om dit netwerk concreet te ondersteunen, heeft ASF ook een instrument met dezelfde naam in het leven geroepen, gericht op het creëren van duurzame samenwerkingsverbanden en leerprocessen tussen ‘peers’: het digitale platform Justice ExPEERience.

Uitbouwen van netwerken en praktijkgemeenschappen

Naast de verbetering van de contacten en de collectieve werkzaamheden binnen ASF, is het platform Justice ExPEERience vooral een instrument voor de uitbouw van netwerken en praktijkgemeenschappen. Maar wat bedoelen we met praktijkgemeenschappen? Een praktijkgemeenschap is een groep mensen die rond een gelijkaardig thema werkzaam zijn of dezelfde belangen hebben voor eenzelfde onderwerp, en die samenkomen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren om hun kennis en vaardigheden te versterken, hun doelstellingen beter te verwezenlijken en zelfs gezamenlijke projecten uit te voeren.

Samen met haar partners heeft ASF in verschillende contexten zeer actieve praktijkgemeenschappen opgericht. Justice ExPEERience heeft dus bijgedragen tot de ontwikkeling van een praktijkgemeenschap in de DRC rond een strategische actie die de Congolese staat confronteert met hun verantwoordelijkheden inzake misbruik van voorlopige hechtenis en slechte detentieomstandigheden. Deze gemeenschap, die aanvankelijk opgezet was op basis van enkele fysieke bijeenkomsten, kon haar actie collectief voortzetten en tegelijk de continuïteit verzekeren bij de opleiding van haar leden via het platform Justice ExPEERience. Beschikken over een collectieve onlinetool was van cruciaal belang voor de uitwerking van deze actie, die actieve leden uit de verschillende provincies van de DRC samenbrengt.

Op basis van de lessen uit deze eerste succesvolle ervaring, ontstaan op het platform steeds meer nieuwe praktijkgemeenschappen, waarbij soms partners uit verschillende regio’s of zelfs verschillende landen samengebracht worden.

De organisatie van het platform Justice ExPEERience

Het platform Justice ExPEERience maakt het dus mogelijk om mensenrechtenstakeholders samen te brengen rond specifieke projecten in het kader van praktijkgemeenschappen. Met het oog op gestructureerde en georganiseerde uitwisselingen is het opgedeeld in ruimtes die gewijd zijn aan specifieke thema’s, contexten of projecten. Het is een echt sociaal netwerk waarop elke gebruiker beschikt over een aanpasbare profielpagina, discussie- en uitwisselingsruimten en verschillende nieuwsfeeds in verband met de thema’s waaraan hij of ze werkt.

Het platform is ook bedoeld om, naarmate al deze digitale gemeenschappen zich ontwikkelen, een veel ruimer en internationaal netwerk te vormen, dat moet leiden tot uitwisseling rond mondiale thema’s en kwesties, hetzij rechtstreeks in de daartoe bestemde publieke ruimtes, hetzij zelfs tijdens virtuele bijeenkomsten die in de vorm van webinars op het platform georganiseerd worden. Daarom is het platform ook beschikbaar in verschillende talen, waaronder Engels, Frans en Arabisch.

Een voortdurende aanpassing

Het platform wordt verder ontwikkeld, rekening houdend met de feedback van de leden, om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van ASF en haar partners. Hierdoor wordt het platform voortdurend ontwikkeld, met veel geplande verbeteringen en toevoegingen, zoals de geplande ontwikkeling van een mobiele applicatie zodat het platform wereldwijd vlotter toegankelijker wordt.