juli 13, 2011

AdZG Nepal uit de startblokken

NepalNews

Kathmandu, 30 juni 2011 – AdZG is verheugd aan te kondigen dat een « Algemeen Akkoord » getekend werd tussen AdZG en de Nepalese Raad van Sociaal Welzijn. Dit gebeuren vond plaats in Katmandu op 12 juni en betrok Julie Fournier, Chef van de missie in Nepal en Dr. Chhewang N. lama, Secretaris van de Raad van Sociaal Welzijn, verantwoordelijk voor de onderlinge relaties van alle NGO’s in Nepal. Het tekenen van dit Akkoord maakt de permanente aanwezigheid van AdZG in het land officieel.

De balies uit de 5 pilootdistricten zullen ondersteund worden in hun ontwikkelings-, implementatie- en monitoringsstrategieën op het gebied van rechtstoegang. Het AdZG programma zal sensibilisering over rechten, mobiele en vaste centra voor rechtshulp en bezoeken aan penitentiaire centra omvatten. Vrouwen, kinderen, gedetineerden, slachtoffers van foltering, onheus behandelden en marginale bevolkingsgroepen zullen de eerste zijn die van deze diensten kunnen genieten. AdZG zal nu ook technische steun kunnen geven aan lokale advocaten en aan de Nationale Balie zodat deze makkelijker informatie en bewijzen kunnen verzamelen. Ook zal AdZG de input van de Nationale Balie en de lokale NGO’s in de politieke dialoog rond rechtstoegang en juridische hulp kunnen vergroten. « We hopen de rol die lokale advocaten kunnen spelen in het verzekeren van rechtstoegang in Nepal te versterken en bijgevolg het publieke vertrouwen in het formele rechtssysteem te verhogen », verklaart Julie Fournier, Chef van de missie.

Begin juni werd er reeds een eerste workshop georganiseerd voor de partner NGO’s en de vertegenwoordigers van de balies uit de 5 districten om hen vertrouwd te maken met het programma. « Deze kick off workshop zal ons toelaten om een gemeenschappelijke visie en begrip van ons programma te verzekeren », zegt Julie. Op dezelfde golflengte werken met de partners alsook communicatie, coördinatie en samenwerking promoten tussen de verschillende balies en de NGO’s in de rechtspraktijk is van cruciaal belang voor AdZG. « Dankzij onze partnerschappen kunnen we meer betekenen in Nepal » meent Julie Fournier.

Voor meer informatie over de context en onze permanente missie in Nepal

 

Julie Fournier d'ASF  et Dr Chhewang N. Lama

 
Julie Fournier, Chef van de missie in Nepal en Dr Chhewang N. Lama, Secretaris van de Raad van Sociaal Welzijn schudden de hand na het tekenen van het Akkoord.
© Gopi Parajuli
 
Partager

Ook te lezen

Congolese civil society alarmed by the lifting of the moratorium on the death penalty

ExPEERience Talk #14 - Hoe kunnen we het recht op land en natuurlijke hulpbronnen van inheemse volkeren beschermen? Analyse van de koolstofindustrie in Kenia

De toegang tot rechtsmiddelen in de mijnbouwindustrie van Tanzania verbeteren