AdZG steunt mensenrechtenverdedigers in vijf Afrikaanse landen

OegandaMensenrechtenverdedigers

Nairobi, Kenia – Advocaten en andere mensenrechtenverdedigers zijn vaak het directe doelwit van lokale machthebbers, die verantwoordelijk kunnen zijn voor mensenrechtenschendingen. Om dit tegen te gaan, lanceerden Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) en zijn partner the East Africa Law Society (EALS) een groots project om de mensenrechten te steunen en te beschermen in vijf Afrikaanse landen, waaronder Kenia.

Ondanks belangrijke inspanningen voor meer democratisering in Centraal- en Oost-Afrika, blijft de toestand van mensenrechtenverdedigers zorgwekkend: ze worden vaak het slachtoffer van intimidatie, bedreigingen, moord, ontvoeringen, arrestaties en “valse” juridische aanklachten. De risico’s en bedreigingen ten gevolge van de kwetsbaarheid van mensenrechtenverdedigers kunnen echter worden beperkt door de verdediging van hun rechten, financiële en materiële steun en door de creatie van een beschermingsfonds. Dit is het doel van het project geïmplementeerd door AdZG en EALS in Burundi, de Democratische Republiek Congo, Kenia, Oeganda, en Rwanda. “De uitdaging is tweeledig,” zegt Sophie Brondel, projectcoördinator van AdZG. “We willen antwoorden op korte termijn en oplossingen op lange termijn uitwerken. Bovendien speelt dit project speelt in op de specifieke context van elk land, binnen het kader van een regionale strategie”, vertelt Sophie Brondel.

In mei organiseerden AdZG en EALS een seminarie in Nairobi, de hoofdstad van Kenia om een eerste reeks van seminaries, gehouden sinds het begin van het jaar in elk land dat deelneemt aan het project, af te ronden. Het maatschappelijk middenveld, journalisten, advocaten en andere instellingen zaten samen aan tafel om de situatie van mensenrechtenverdedigers in Kenia en de toekomst te bespreken. Daaruit bleek dat de straffeloosheid en het gebrek aan aansprakelijkheid voor overtredingen van mensenrechten een grote uitdaging vormen. “Via deze uitwisselingen willen we gemeenschappelijke aspecten en een actieplan met het bestaande netwerk van mensenrechtenverdedigers identificeren,” voegt Sophie Brondel toe.

Als gastheer van het evenement werkte de Law Society of Kenya (LSK) ook actief mee aan de organisatie ervan. Eric Mutua, de voorzitter van het LSK, onthaalt het initiatief positief: “Dit is de eerste poging om advocaten in het land specifieke ondersteuning te geven. Hoewel Keniaanse advocaten soms risico lopen in hun eigen land, spelen ze een belangrijke rol in de verdediging van mensenrechtenverdedigers in buurlanden.”

Momenteel wordt een regionale groep van 40 ervaren en geëngageerde advocaten samengesteld. Deze groep zal genieten van een specifieke training en zal onder andere verantwoordelijk zijn voor juridische bijstand aan advocaten en andere mensenrechtenverdedigers die het slachtoffer zijn van juridische pesterijen. Het project zal lopen over drie jaar. Het regionale kantoor van het project bevindt zich in Arusha, Tanzania. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie.

Copyright foto’s AdZG