december 12, 2016

ASF ontvangt de Internationale Prijs Henri La Fontaine

MensenrechtenverdedigersMensenrechtenverdedigersNewsNews

Brussel, 12 december 2016 – Tijdens een officiële plechtigheid in het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel op 9 december heeft ASF de Internationale Prijs Henri La Fontaine 2016 ontvangen voor haar werk ter verdediging van waarden zoals humanisme en sociale rechtvaardigheid. De Internationale Prijs Henri La Fontaine voor Humanisme is genoemd naar een Belgische advocaat gespecialiseerd in internationaal recht die de weg van het pacifisme koos om de samenleving te beïnvloeden. Henri La Fontaine kreeg de Nobelprijs voor de Vrede 1913. Deze prijs werd in het leven geroepen door de Stichting Henri La Fontaine en wil hulde brengen aan personen en openbare of private instellingen en organisaties die een significante bijdrage leveren aan de verdediging, het doorgeven en het actualiseren van de waarden die door Henri La Fontaine werden gedragen. Erevoorzitter van de Prijs 2016 is de auteur Amin Maalouf, lid van de Académie française. De uitreiking van de Prijs vond plaats in het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel te Brussel in aanwezigheid van de Secretaresse van het Parlement, mevrouw Christiane Vienne, en de staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, mevrouw Fadila Laanan. Tijdens de plechtigheid heeft de Raad van Bestuur van de Stichting Henri La Fontaine het werk van ASF geprezen. Advocaat Pierre Legros, stichtend lid van Advocaten Zonder Grenzen, kreeg de prijs op de plechtigheid. “We zijn zeer vereerd met deze Prijs”, verklaarde Chantal van Cutsem, AdZG Strategische coördinatrice. “Dit moedigt ons aan om ons werk voor de verdediging en bevordering van de mensenrechten, rechtstoegang en rechtsstaat voort te zetten.” ASF deelt de Prijs Henri La Fontaine 2016 met het Maison de Laïcité van Kinshasa, dat een cheque van 10.000 euro kreeg. In 2007 ontving ASF de eerste Mensenrechtenprijs van de Raad van de balies van de Europese Unie (CCBE). ASF viert in 2017 haar 25-jarige bestaan.
Partager

Ook te lezen

ExPEERience #13: Rendering justice without courts? Experiences of community justice in Ituri

ExPEERience Talk #12 - Pre-trial detention in Uganda: Learnings from a study on knowledge, attitudes and practices

Ter verdediging van de verdedigers: advocaten en het repressieapparaat