februari 20, 2017

ASF ontvangt een schenking van de Internationale vereniging van jonge advocaten

Steun ASFSteun ASF

Brussel, 20 februari 2017 – ASF heeft een schenking van 10.000 euro ontvangen van de Internationale vereniging van jonge advocaten. Deze schenking is een concrete illustratie van de banden die sinds enkele jaren bestaan tussen de NGO voor de verdediging van de mensenrechten en de internationale vereniging voor jonge advocaten en juristen. De Internationale vereniging van jonge advocaten (Association internationale des jeunes avocats – AIJA) groepeert 4.000 jonge advocaten en juristen uit meer dan 90 landen. Ze wil ontmoetingen bevorderen en solidariteit en wederzijds respect aanmoedigen. “Dat doen we onder meer door seminars voor onze leden te organiseren ” legt Giuseppe Marletta, association manager van AIJA, uit. “De voorbije jaren konden we op Advocaten Zonder Grenzen rekenen bij het uitwisselen van gedachten tijdens onze jaarlijkse congressen, bijvoorbeeld in 2016 in verband met de rechten van de vluchtelingen.” Chantal van Cutsem, strategisch coördinatrice bij ASF, bevestigt : “ In 2015 hielden ASF en AIJA ook een gezamenlijk pleidooi naar aanleiding van de onrustwekkende aanhouding van advocaat Malik Adly. Wij riepen op tot respect van de vrije uitoefening van juridische beroepen in Egypte. Ik heb aldus de gelegenheid gehad de inzet van de vrijheid van meningsuiting in landen in een democratische overgangsfase aan te kaarten tijdens het congres van AIJA in Londen.” “Het is vanzelfsprekend dat we die synergie concreet vorm wilden geven met een financiële gift” vult Nicolas Thieltgen, co-voorzitter van het comité Mensenrechten van AIJA, aan. “Wij leveren aldus een tastbare bijdrage tot de acties van ASF ten voordele van advocaten in de verschillende landen waar ze tussenkomt.” De steun zoals deze van AIJA vormt een onontbeerlijke aanvulling van de institutionele financiering van de programma’s van ASF. Zo kan de organisatie onafhankelijk blijven tegenover de geopolitieke prioriteiten van de geldschieters, voldoen aan dringende vragen, nieuwe interventiecontexten exploreren of uitgaven dragen die niet gedekt zijn door de institutionele geldschieters. “Specialisten in zakenrecht, bedrijfsjuristen of advocaten zonder grenzen, wij delen de overtuiging dat de rechtstoegang, de rechtsstaat en het respect van de mensenrechten van essentieel belang zijn en bijdragen tot de duurzame ontwikkeling. De steun van AIJA aan onze organisatie is er het bewijs van” besluit Chantal van Cutsem. “Wij zijn er de vereniging dankbaar voor en hopen ook in de toekomst op haar hulp te kunnen rekenen.
Foto: Mobiele zitting in DR Congo © ASF/V. Dumoulin
Partager

Ook te lezen

Congolese civil society alarmed by the lifting of the moratorium on the death penalty

ExPEERience Talk #14 - Hoe kunnen we het recht op land en natuurlijke hulpbronnen van inheemse volkeren beschermen? Analyse van de koolstofindustrie in Kenia

De toegang tot rechtsmiddelen in de mijnbouwindustrie van Tanzania verbeteren