Lawyering for Change 2022: Het programma met de sprekers is beschikbaar!

Meer informatie  Inschrijving

De inschrijving voor de internationale conferentie Lawyering for Change 2022 is geopend!

Het evenement, dat wordt georganiseerd door Advocaten Zonder Grenzen, vindt plaats op 12 en 13 oktober in het Internationaal Auditorium in Brussel

Wij zijn verheugd de internationale conferentie Lawyering for Change officieel te kunnen aankondigen. De conferentie zal plaatsvinden op 12 en 13 oktober 2022 in Brussel.

Lawyering for Change 2022 zal meer dan dertig sprekers uit verschillende landen en met uiteenlopende specialisaties samenbrengen, die hun deskundigheid en vooral hun praktijkervaringen zullen delen om licht te werpen op de uitdagingen waarmee de toegang tot gerechtigheid en de rechtsstaat vandaag worden geconfronteerd.

Bijzondere nadruk zal worden gelegd op het belang, in het licht van de hedendaagse uitdagingen, van het denken in termen van samenwerking, van het ontwikkelen van coalities tussen deze veelheid van actoren, van het creëren van netwerken en gemeenschappen voor het delen van kennis en samenwerking; en een plenaire zitting zal specifiek worden gewijd aan de rol van de digitale wereld in de strijd voor de mensenrechten.

We hopen u daar te zien !

Meer informatie  Inschrijving