AdZG sensibiliseert het grote publiek: “Open je ogen voor onrechtvaardigheid”

Brussel, 16 juni 2012 – Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) lanceert een sensibiliseringscampagne rond de noodzaak van het steunen van justitie in postconflict- en ontwikkelingslanden. Met de slogan: “Open je ogen voor onrechtvaardigheid” wijst AdZG erop dat gerechtigheid niet enkel een essentiële voorwaarde is om vrede te consolideren en om armoede te bestrijden, maar ook dat het respecteren van mensenrechten centraal staat in het dagelijks leven van kwetsbare mensen.

Een rechtsstaat vestigen is een noodzakelijke voorwaarde voor duurzame vrede en voor socio-economische ontwikkeling. Dit idee ligt aan de wortels van de acties van de NGO die dit jaar zijn twintigste verjaardag viert. “Zonder gerechtigheid, geen vrede. En zonder vrede, geen toegang tot voeding, water, gezondheid of onderwijs,” legt Francesca Boniotti, de Algemene directrice van AdZG uit. “Een onafhankelijke justitie is dus cruciaal voor het respecteren van iedereens fundamentele rechten. Voor de meest kwetsbare mensen is het een kwestie van overleven.”

De actie beoogt het publiek in België bewust te maken rond de inspanningen, gedaan in vele landen die uit een conflict komen of in ontwikkeling zijn ten voordele van onpartijdige en onafhankelijke justitie. Elke dag moeten de rechten van kwetsbare mensen verdedigd worden, zoals die van vrouwen die dikwijls het slachtoffer zijn van geweld, minderjarigen – kindsoldaten of gedetineerden zonder bijstand, slachtoffers van misdaden tegen de mensheid of foltering.

“Via deze actie willen we het publiek eraan herinneren dat justitie voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het is een vereiste en een essentiële factor in ontwikkeling,” vertelt Francesca Boniotti. De verhalen van Thulesa, Joseph, John en Saber worden verteld door medewerkers van AdZG in de vorm van mini-animatiefilmpjes en zijn beschikbaar op de website van AdZG. De boodschap wordt terzelfdertijd gedragen door advertenties en banners in Franstalige media (in de kranten La Libre Belgique en La Dernière Heure).

De sensibiliseringsactie van AdZG “Open je ogen voor onrechtvaardigheid” werd mogelijk gemaakt met de steun van partners la Régie Générale de PublicitéEarthview en E-Frame.

De zaak Olucome: een vonnis, maar geen waarheid

Bujumbura/Brussel, 7 juni 2012 – Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) meent dat de uitspraak van 22 mei, die alle verdachten veroordeelt, niet de hele waarheid bevat over de moord op Ernest Manirumva, vicevoorzitter van de NGO Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques (OLUCOME). AdZG wil dat de rechtbank zijn beslissing duidelijk motiveert om deze rechtszaak in hoger beroep volgens de regels van een eerlijk proces mogelijk te maken. AdZG wijst tezelfdertijd nadrukkelijk op de noodzaak op een nieuw onderzoek om alle schuldigen te identificeren.

De 14 beschuldigden van de moord op Ernest Manirumva werden veroordeeld door het hooggerechtshof van Bujumbura tot een gevangenisstraf gaande van 10 jaar tot levenslang. “Deze veroordeling is op geen enkel vlak voldoende voor de slachtoffers van deze misdaad, waaronder de NGO OLUCOME,” zegt Jean-Charles Paras, expert burgerlijke en politieke rechten bij AdZG. “We hopen dat het Burundese gerecht uiteindelijk de middelen zal voorzien om de volledige waarheid te achterhalen en dat ze zich werkelijk zal engageren in de strijd tegen de straffeloosheid van misdaden gepleegd tegen mensenrechtenverdedigers,” vervolgt hij. Er bestaat echter veel twijfel over de rol van elke beschuldigde. En in het bijzonder over de verantwoordelijkheid van andere personen die nooit ondervraagd of vervolgd werden.

Voor AdZG moesten een aantal belangrijke delen van de strafzaak opnieuw onderzocht worden. De advocaten van OLUCOME hebben herhaaldelijk gevraagd tijdens het proces dat er verder onderzoek zou worden verricht (hoorzittingen en DNA-onderzoek), maar deze vragen werden steeds geweigerd door het Parket en de rechtbank. De redenen hiervoor zijn nog steeds ongekend. Sterker nog, de uitspraak van 22 mei heeft plaatsgevonden in afwezigheid van alle partijen en hun advocaten en een gedetailleerde motivering werd tot op vandaag nog niet gecommuniceerd. “We wachten nog steeds op deze motivering zodat de burgerlijke partijen hun strategie om in beroep te gaan kunnen voorbereiden. Want wij zijn ervan overtuigd dat de echte daders en de personen die het bevel hiertoe hebben gegeven niet aan bod gekomen zijn tijdens het proces,” besluit Jean-Charles Paras.

Sinds het begin van het proces in juli 2010 (cf. foto) ondersteunt AdZG de verdediging van de burgerlijke partijen aan de zijde van een advocaat aangesteld door OLUCOME. Er was daarnaast een rechtstreekse interventie van Meester Alexis Deswaef van de Balie van Brussel, gesteund door een lid van de pool advocaten van AdZG in Burundi.

Ernest Manirumva werd vermoord teruggevonden op 9 april 2009 buiten zijn huis. OLUCOME focust zich al jaren op diepgaand onderzoek van verschillende gevallen van verduisteringen en corruptie door hoge autoriteiten van het land.

AdZG pleit voor meer steun op de Vlaamse Advocatendag

Advocaten Zonder Grenzen heeft actief deelgenomen aan de 2012-editie van de drie-jaarlijkse Advocatendag te Kortrijk op 11 mei. De Vlaamse Advocatendag, oftewel hét evenement bij uitstek voor elke advocaat in Vlaanderen, vormde een uitstekende gelegenheid voor AdZG om haar concrete activiteiten beter kenbaar te maken. De advocaten werden op opgeroepen om zich te engageren voor AdZG en zo te helpen gerechtigheid voor kwetsbare mensen in het Zuiden toegankelijk te maken.

AdZG werd precies twintig jaar geleden door een groepje Belgische en buitenlandse advocaten opgericht. Het is vanzelfsprekend dat de organisatie zich richtte naar haar “natuurlijke” achterban op de Advocatendag 2012 die ”grenzeloze advocatuur” als hoofdthema had.

Na de officiële opening van het evenement werd AdZG aangekondigd voor zo een 190-tal advocaten door Patrick Berben, voormalige stafhouder van de Balie van Hasselt. “Ik vind dat elke advocaat lid zou moeten worden van Advocaten Zonder Grenzen,” zei Meester Berben voordat hij het woord liet aan de AdZG-coördinatrice voor de regio van de Grote Meren, Chantal Van Cutsem.

Chantal Van Cutsem begon haar uiteenzetting met het doorbreken van de “mythes” rond AdZG. “Met 130 medewerkers in twaalf landen beogen we een duurzame impact op het gerecht,” legde Van Cutsem uit. Ze beklemtoonde hoe de advocaat centraal staat in het werk van de organisatie als ‘slachtoffer’ maar ook als ‘welvaartsschepper’, ‘pleiter’ en ‘rechtschepper’.

Vele aanwezige advocaten kwamen trouwens nadien teamleden opzoeken in de AdZG- stand, gratis aangeboden door de Orde van Vlaamse Balie.

“Ik had wel van AdZG gehoord, maar wist niet precies wat jullie acties inhielden,” vertelde een advocaat van de Balie van Brugge. “Ik wens mij in te schrijven als lid van jullie organisatie,” zei een andere advocaat uit Ieper.

De aanwezigheid van AdZG op de Vlaamse Advocatendag heeft de NGO toegelaten om informatie op een persoonlijke manier te verspreiden. “We hebben elke steun, hoe klein of groot ook, nu meer dan ooit nodig om onafhankelijk te kunnen blijven werken en om tegemoet te kunnen komen aan de noden wat betreft justitie voor de meest kwetsbare mensen in het Zuiden. ”We kijken alvast uit naar de volgende editie voor nieuwe boeiende ontmoetingen,” concludeert Chantal van Cutsem.

Doe een gift aan AdZG >

Tunesië: AdZG ondersteunt de erkenning van mensenrechten- schendingen

Tunis/Brussel – 9 april 2012. Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) start zijn activiteiten ter ondersteuning van justitie in Tunesië, de wieg van de “Arabische lente” in 2011. De NGO  helpt acht Tunesische verenigingen om duizenden dossiers inzake schendingen van mensenrechten te archiveren en te klasseren.  Dit project van AdZG zal het mogelijk maken de gegevens uit deze dossiers te benutten en zo de overgang van de Tunesische maatschappij wat justitie betreft te ondersteunen.

Een jaar na de revolutie blijft het gevoel van straffeloosheid aanwezig in Tunesië. De bevolking eist dat gerechtigheid geschiedt en de slachtoffers of hun families vragen een schadevergoeding voor de geleden misdrijven, vooral gepleegd door de overheid voor en tijdens de revolutie van 2011 zoals inbreuken op de fundamentele rechten en vrijheden, onderdrukking van de tegenstanders en repressie van betogingen.

De uitdaging vandaag in Tunesië bestaat erin om mechanismen inzake de overgangsjustitie in te stellen die aangepast zijn aan de situatie: hoe kunnende daders van deze schendingen berecht worden? Hoe het statuut van de slachtoffers erkennen? Op welke manier hen vergoeden? « Binnen een context als deze moet zowel rekening gehouden worden met de noden van de slachtoffers en de verwachtingen van de bevolking, als met het garanderen dat de daders van deze schendingen op een rechtvaardige manier berecht worden », vertelt Solène Rougeaux, het hoofd van de missie van AdZG in Tunis. « Het doel is  de verschillende segmenten van de maatschappij met elkaar te verzoenen »

© A. du Boistesselin
© A. du Boistesselin

Een belangrijke factor in dit proces is het beschikken over betrouwbare gegevens over in het verleden gepleegde schendingen van de mensenrechten. Hoewel deze Tunesische organisaties in het verleden, onder het regime van president Ben Ali, zeer actief schendingen van de mensenrechten hebben aangeklaagd en slachtoffers ervan hebben bijgestaan, hebben ze hun dossiers niet systematisch kunnen archiveren. De politieke tegenstanders en militanten van de mensenrechten gingen gebukt onder onderdrukking van het regime en het werk van de NGO’s gebeurde in een repressief en vaak gevaarlijk klimaat. Het aantal dossiers varieert naargelang de organisatie van honderden tot duizenden.

Dankzij de financiering van het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken is het project van AdZG in maart van dit jaar gestart met een opleiding inzake de basisprincipes van de organisatie en het beheer van  archieven in samenwerking met de NGO Swisspeace. De volgende stap in het project zal erin bestaan gegevens te sorteren en klasseren en de gegevens te verwerken. Deze fase start in april en zal twee maanden duren.

« We helpen de organisaties niet alleen hun archieven te organiseren maar ook de relevante gegevens in een databank te verwerken », vult Solène Rougeaux aan. Deze databank zal vooral gegevens bevatten inzake de schendingen die de slachtoffers hebben ondergaan, gepleegd door zowel de overheid als privépersonen. We beogen een algemeen overzicht van de misbruiken die plaatsvonden onder de dictatuur, maar ook van de verwachtingen van de slachtoffers inzake schadevergoeding, ondersteuning en gerechtigheid . « De lokale organisaties gaan zo de opgelopen achterstand van hun werk tijdens het vroegere bewind inhalen en doeltreffender zijn tijdens  hun pleidooi voor de mechanismen van de overgangsjustitie in Tunesië », besluit het hoofd van de AdZG-missie.

Aan de 500 juridische professionals die samenwerken met AdZG: bedankt!

Brussel, 27 maart 2012 – Het International Legal Network (ILN), het internationale netwerk van advocaten opgericht door AdZG in 2010, heeft onlangs het 500ste lid mogen verwelkomen. Uit het behalen van deze mijlpaal nog geen twee jaar na lancering van het netwerk, blijkt eens te meer de solidariteit van juridische professionals met AdZG’s missie. Gebaseerd op het principe van de “pro bono interventie” is het ILN een effectief medium gebleken ter ondersteuning van AdZG’s activiteiten. Het succes van ILN is te danken aan de consistente bijdragen die de leden van het netwerk hebben geleverd.

In 2 jaar tijd heeft het ILN een bijdrage geleverd aan het werk van AdZG door middel van 63 interventies in een twaalftal landen. Het betrof training van locale advocaten, het geven van juridische ondersteuning, het volgen van juridische processen (trial observation) en het verrichten van juridisch onderzoek. Of het nu lokaal of op afstand is uitgevoerd, deze missies vormen meer dan 400 dagen van werk vrijgegeven voor AdZG. Als teken van de groeiende diversiteit binnen het netwerk omvat het ILN meer dan 60 nationaliteiten uit het “Noorden” en het “Zuiden”, deskundigen met verschillende maar complementerende competenties, interesses en ervaringen.

ILN interventions also bring lawyers in contact with the reality on the field (the women’s prison in Gitega, Burundi, by Charlotte Verhaeghe)
ILN opdrachten bieden ook de gelegenheid om in contact te komen met de realiteit op het terrein (de vrouwengevanis van Gitega in Burundi, door Charlotte Verhaeghe)

“We betrekken de ILN-leden in onze projecten op basis van hun expertise. Hun acties vergroten de impact van ons werk lokaal en zorgt ervoor dat lokale advocaten onder gespecialiseerde begeleiding staan”, vertelt ILN coördinator Catherine Lalonde.

Het proces waarin juridische professionals van diverse achtergronden hun ervaringen delen en van elkaar leren, is de kern van AdZG’s en ILN’s werkwijzen. Een mooi voorbeeld hiervan is coaching zoals recentelijk gegeven door ILN leden aan advocaten in Burundi en Rwanda. Hierbij hielpen ervaren advocaten confraters met het managen en het behandelen van complexe zaken, op het gebied van seksueel geweld, foltering, vrijheid van meningsuiting en onrechtmatige preventieve detentie. Dit is een innovatieve benadering, die een zekere behoefte vervult.“Het enthousiasme van onze lokale collega’s is groot, de middelen ter plaatse vaak minder”, aldus Charlotte Verhaeghe. Volgens deze advocaat van de Brusselse Balie, die werkt als coach tijdens een missie in Burundi, “levert AdZG  werkelijk het verschil door deze advocaten bij te staan in de opvolging van dossiers”.

Vanwege de behoefte aan assistentie en kennisoverdracht in verschillende contexten, heeft het ILN constant behoefte aan nieuwe vaardigheden en expertise. “Naast de meer klassieke juridische expertise, zijn wij nu op zoek naar Arabisch-sprekende advocaten gespecialiseerd in internationale mensenrechten, advocaten die gespecialiseerd zijn inmediation of strafrecht specialisten met ervaring in transitional justice procedures” zegt Catherine Lalonde.

AdZG wil de 500 ILN-leden hartelijk danken. Door het ondersteunen van het werk van AdZG met concrete acties zorgen zij ervoor dat het recht een duurzaam verschil maakt voor de meest kwetsbaren.

Lid worden van het ILN?

Mr Alexis Deswaef, ILN member, during the Olucome trial in Burundi © Jean-Marie Ndikumana/ASF
ILN-lid Alexis Deswaef tijdens de Olucome rechtszaak in Burundi © Jean-Marie Ndikumana/ASF

AdZG verwelkomt de eerste uitspraak van het Internationaal Strafhof

Brussel/Den Haag, 14 maart 2012 – Advocaten zonder Grenzen (AdZG) is verheugd met de uitspraak van het Internationaal Strafhof (ISH) van vandaag waarin het verklaart dat Thomas Lubanga Syilo schuldig is aan oorlogsmisdaden.

De Congolese ex-krijgsheer is de eerste persoon en gevange die door het IHS aangeklaagd wordt.  Lubanga wordt verantwoordelijk gehouden voor het ronselen van kindsoldaten voor de “ Forces Patriotiques pour la Libération du Congo” (FPLC) en voor hun actieve deelname aan vijandelijkheden in Oost-Congo. “Deze uitspraak door het ISH is tevens een erkenning voor de rechten van de slachtoffers” kondigt AdZG tevreden aan.

“De zaak Chebeya”: rechtvaardigheid op het groot scherm

Brussel, 29 februari 2012 – Ter gelegenheid van het verschijnen van de  documentaire “De zaak Chebeya, een staatsmisdaad?”, vandaag in de Belgische bioscoopzalen herhaalt Advocaten Zonder Grenzen de nood naar de onpartijdigheid van justitie in Congo. De film van de Belgische regisseur Thierry Michel behandelt het strafproces tegen de mensen die verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van mensenrechtenactivist Floribert Chebeya. Voor AdZG vormt de documentaire eens te meer aanleiding om te benadrukken dat het nog steeds lopende proces eerlijk blijft, in het belang van zowel de familieleden als voor de slachtoffers en beschuldigden.

Naast de belangen van de nabestaanden (van Chebeya en zijn chauffeur), heeft het dossier een hoge symbolische waarde, gezien de persoonlijkheid van de Congolese mensenrechtenactivist (Chebeya leidde de NGO “De stem van de stemlozen”) maar vooral door het belang van dit proces en de druk die gelegd wordt op het gerecht in Congo. “Dit proces dient te worden voortgezet zonder enige druk van de overheid, maatschappelijke organisaties of betrokken partijen”, zegt Francesca Boniotti, directeur-generaal van Advocaten Zonder Grenzen (AdZG). De beschikbare materiële en juridische middelen moeten leiden tot het vaststellen van de doodsoorzaak van Chebeya, en tot de mogelijke verantwoordelijke personen. Ten slotte moet de procedure de legitieme belangen en rechten van alle partijen garanderen.

Floribert Chebeya werd dood aangetroffen in zijn auto op 2 juni 2010 in Kinshasa. Het lichaam van zijn chauffeur, Fidele Bazana, is nog steeds niet gevonden. Bij het eerste vonnis in juni 2011 door een militaire rechtbank had AdZG het opleggen van de doodstraf tegen een aantal verdachten betreurd.

Na deze uitspraak, is het proces in beroep en zal de hele instructie opnieuw gedaan worden. AdZG vertegenwoordigt in de procedure het belang van een aantal burgerlijke partijen (met inbegrip van de broers van Chebeya). Gelet op deze verantwoordelijkheid kan AdZG geen commentaar geven op de kern van de zaak. Maar, ” AdZG is sinds 10 jaar actief in de strijd tegen straffeloosheid in Congo, en precies dit betekent dat de zoektocht naar de waarheid voor ons belangrijker is dan rechtvaardigheid tegen elke prijs”, zegt Francesca Boniotti.

Volgens  filmregisseur Thierry Michel (“Congo River”, “Katanga Business”,…) zal zijn film over de Chebeya zaak een grondig opleiding en sensibiliseringswerk zijn. Dit met betrekking tot problemen aangaande het gerecht, conflictoplossing en vrede tussen de politieke actoren en de verschillende sociale lagen van de Congolese bevolking.

Advocaten zonder Grenzen doet mee aan verscheidene debatavonden georganiseerd door de Balies naar aanleiding van de uitgave van de film in Brussel en Wallonië.

Voor meer informatie over de film

Voor meer informatie over AdZG in DR Congo

AdZG gebruikt innovatieve manieren om de meest kwetsbaren te bereiken

Mahendranagar, 6 februari 2012 – Het is barkoud deze morgen in het westelijke Nepal. Gopi Parajuli (AdZG) en Anita Neupane (Legal Aid and Consultancy Centre) zoeken hun weg in het bussenpark. Met de typische Nepalese behulpzaamheid, vraagt een voorbijganger hen vriendelijk: “Zijn jullie op zoek naar de Advocatenbus? Daar is hij!” En hij wijst naar een klein voertuig waarop een boodschap geverfd is. Deze zogenoemde ‘microbussen’ worden dagelijks door duizenden Nepalezen gebruikt om naar hun werk te pendelen. De volgende boodschap staat op de bus: “Bent u juridisch kwetsbaar wegens uw economische situatie? Contacteer de Kanchanpur District Balie”.

Kanchanpur is een geïsoleerd district waar grote armoede heerst, vooral onder vrouwen. Een groot deel van de bevolking behoort tot de Dalit, de laagste rang binnen het kastenstelsel. Mensenrechtenschendingen zijn hier gewoon: huishoudelijk geweld, discriminatie en misbruiken door de lokale autoriteiten zijn er wijdverspreid.

AdZG ondersteunt ordes van advocaten in Kanchanpur en in vier andere districten om gratis rechtsbijstand aan de bevolking te bieden. De lokale advocaten engageren zich ertoe om de toegang tot het gerecht te verbeteren, maar uit onderzoek dat onlangs door AdZG in Nepal werd uitgevoerd, blijkt dat de mensen zelfs niet op de hoogte zijn van het bestaan van deze diensten. Een eerste uitdaging is mensen te helpen de weg naar deze instanties voor rechtsbijstand te vinden.

“Dat is waarom wij sinds december 2011 een beroep doen op innovatieve manieren om de bevolking op de hoogte te brengen van hun rechten en hoe ze toegang hebben tot het gerecht” legt Julie Fournier, Hoofd van de Nepal missie, uit. “Wij maken onder meer gebruik van radioprogramma’s, openbare transportmiddelen en op de wekelijkse markt wordt met een riksja rondgereden om met een microfoon de boodschap van AdZG te verkondingen.”

Gopi en Anita zijn tevreden: de tekening op de bus ziet er goed uit en de mensen lijken er reeds vertrouwd mee. Nu kunnen ze beginnen nadenken over nieuwe originele manieren om de boodschap van AdZG te verspreiden.

A villager reading the message “Are you legally vulnerable because of your economic situation? Please contact the Kanchanpur District Bar Association” © ASF - J. Fournier
Een dorpeling leest de boodschap “Bent u legaal kwetsbaar wegens uw economische situatie? Gelieve de Kanchanpur District Bar Association te contacteren”. © AdZG – J. Fournier

Meer informatie over AdZG in Nepal

De strijd tegen straffeloosheid in Guatemala gaat voort

Guatemala Stad / Brussel – In het kader van haar strijd tegen straffeloosheid van internationale misdaden verheugt Advocaten Zonder Grenzen zich over de vervolging voor genocide van oud-leider van Guatemala,  José Efraín Ríos Montt, die aan de macht was in 1982-1983. Verdacht van het bevel te hebben gegeven tot meerdere massamoorden, werd José Ríos Montt opgeroepen om afgelopen 26 januari voor een nationale rechtbank te verschijnen.

Na drie maanden de macht te hebben gedeeld in een militaire junta dwong Ríos Montt de twee andere (militaire) leiders tot aftreden in juni 1982. Daardoor werd hij de facto president, de minister van Defensie en verantwoordelijke voor het leger. Zijn regime karakteriseerde zich door vele mensenrechtenschendingen, massamoorden en gedwongen verplaatsingen van honderdduizenden mensen, voornamelijk inheemse bevolking.

De verschijning van Ríos Montt voor de rechtbank is de eerste formele stap naar een nieuw historisch proces in Guatemala, met betrekking tot de beschuldigingen van genocide en misdaden tegen de menselijkheid.

Guatemala heeft haar intentie bevestigd om de strijd tegen straffeloosheid van international misdaden voort te zetten middels de president, Otto Pérez Molina. Na instemming van het parlement, heeft Molina de wil van zijn regering bekend gemaakt om het Statuut van Rome te ratificeren. Dit statuut is het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof (ISH), een uniek onafhankelijk en permanent tribunaal dat mensen berecht die zijn beschuldigd van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.

José Ríos Montt wih his defense attorneys © ASF-Canada Greg Krupa
José Ríos Montt met zijn advocaten © AdZG Canada – Greg Krupa

Advocaten Zonder Grenzen – Canada  assisteert in de zittingen van het proces Ríos Montt. In samenwerking met Advocaten Zonder Grenzen in Brussel, ontwikkelt het team “monitoring” activiteiten in het kader van haar programma’s in de strijd tegen straffeloosheid en international gerechtigheid in Guatemala en Colombia. 

Volg het Montt proces via de blog van AdZG-Canada

AdZG gesteund door Antwerpse advocaten

Antwerpen/Brussel – Stafhouder Dirk Grootjans heeft onlangs een cheque overhandigd van 20.000 euro aan de voorzitter van Advocaten Zonder Grenzen (AdZG), Hafida Talhaoui. Deze donatie betuigt op een concrete manier van de waardevolle steun die de Antwerpse advocaten bijna tien jaar aan AdZG geven.

Met de overhandiging van de cheque, 13 december jongstleden, hernieuwde Stafhouder Dirk Grootjans, die aan het hoofd staat van de Balie van Antwerpen, zijn steun aan AdZG. “Er is, denk ik, niets schrijnender dan dat een burger voelt dat hij niet aan zijn recht kan komen. Dat geeft een verschrikkelijk gevoel van onrechtvaardigheid”, verklaarde hij. “Het is één van de belangrijkste redenen waarom het onze overtuiging is dat elk privé-initiatief om daarbij te helpen nuttig is. In dit verband is de Balie is uiteraard goed geplaatst ondersteuning te geven”.

“Met deze donatie betuigen de Antwerpse advocaten hun solidariteit met hun confraters in de landen waar AdZG actief is” zegt meester Talhaoui. “Deze bijdrage staat ons toe om verschillende projecten verder te ontwikkelen die de werking van de balies ondersteunen en de professionaliteit van advocaten te versterken”.

In Nepal, bijvoorbeeld, waar AdZG een permanente missie heeft geopend, kent de advocatuur verschillende uitdagingen. Er is nood aan een degelijke juridische opleiding en permanente vorming van advocaten, om de kwaliteit van de juridische dienstverlening ten voordele van de burgers te verbeteren. AdZG organiseert daarom onder anderen opleidingen over prangende kwesties, zoals de juridische bijstand aan minderjarigen en de strijd tegen foltering.

ASF President Hafida Talhaoui and Solicitor General Grootjans © ASF
AdZG-voorzitter Hafida Talhaoui en Stafhouder Grootjans © AdZG

AdZG krijgt regelmatig financiële bijdragen van verschillende Belgische Balies, waaronder de Balie van Antwerpen. Naast particuliere donaties, is deze steun een essentiële aanvulling op de financiering van institutionele donoren voor de programma’s van AdZG.

Voor meer informatie over AdZG

Steun AdZG