september 21, 2016

“Bent u overtuigd over ASF? Doe dan zeker een gift.”

ZambiaNewsSteun ASF

Brussel, 21 september 2016 – Voor een duurzame rechtstoegang moet ook de capaciteit van internationale actoren als ASF duurzaam zijn. Dat is de boodschap die de directeur-generaal van ASF, Francesca Boniotti, bij de publicatie van het jaarverslag 2015 van de ngo wil meegeven. Vraag: Voor wie niet de tijd heeft om het jaarverslag 2015 van ASF door te nemen: wat is de rode draad van het verslag? Francesca Boniotti (F.B.): Voor mij is dat in de eerste plaats alle energie en expertise die onze teams op het terrein en in de zetel hebben geïnvesteerd in een uniek doel: de levensomstandigheden van bevolkingsgroepen verbeteren door hen de middelen voor rechtstoegang aan te reiken. Dankzij onze projecten en studies konden we ook tastbaar maken hoe belangrijk rechtstoegang wel is om ongelijkheid tegen te gaan, tot een duurzame vrede te komen en duurzame ontwikkeling te ondersteunen. Eind 2015 werd de dimensie ‘justitie’ opgenomen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen[1], wat de jarenlange actie van ASF bekrachtigt. Vraag: Denkt u dat het werk van ASF in landen die een conflict hebben doorgemaakt of zich in een overgangssituatie bevinden, van jaar tot jaar ingewikkelder wordt? F.B.: Dat is een complexe vraag. Laten we eerst en vooral niet vergeten dat ASF altijd werkt in landen die met grote crisissen en/of veralgemeend geweld kregen af te rekenen. We waren in Rwanda na de genocide. Vandaag hebben we een project lopen in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Als de landen opnieuw in een periode van politieke instabiliteit terechtkomen, zoals in Burundi of mogelijk in de DR Congo, dan bemoeilijkt dat inderdaad ons werk. De donoren zoals de EU volgen de situatie op de voet en kunnen afgaand op de lokale toestand beslissen om de financiering van projecten uit te stellen. Die onzekerheid kan een rechtstreekse weerslag hebben op onze financiële middelen waardoor we de belangen van kwetsbare rechtszoekenden minder goed kunnen verdedigen. Vraag: Over financiering gesproken. Hoe zit dat bij ASF? F.B.: De situatie is tegenstrijdig. Met de hulp van de Britse ontwikkelingssamenwerking (UK Aid) kreeg ASF een essentiële structurele financiering. Dankzij die steun konden we bijvoorbeeld projecten in nieuwe contexten ontwikkelen, zoals in Tunesië en in Myanmar, zonder te moeten wachten op de oproepen tot voorstellen van de donoren. Dankzij die financiering hebben we onze contextanalyses verbeterd, innoverende projecten ontwikkeld die beter zijn aangepast aan de behoeften van de bevolkingsgroepen, en solide samenwerkingsverbanden met nationale actoren tot stand gebracht. Algemeen genomen zijn onze reactiviteit, ons aanpassingsvermogen en onze expertise sterker dan ooit. Maar toch wordt het almaar moeilijker om aan financiering te geraken, wat een weerslag heeft op ons vermogen om bevolkingsgroepen te helpen om hun rechten af te dwingen. Vraag: Doet u een oproep om een gift te doen? F.B.: Uiteraard. Lees ons jaarverslag. U vindt er cijfers, maar ook getuigenissen van personen die hun rechten konden afdwingen, en van onze partners. Bent u overtuigd? Doe dan zeker een gift. Met uw steun kunnen onze teams hun werk voortzetten. [1] SDG 16 (target 16.3): Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen
Foto : ©ASF
 
Partager

Ook te lezen

Congolese civil society alarmed by the lifting of the moratorium on the death penalty

ExPEERience Talk #14 - Hoe kunnen we het recht op land en natuurlijke hulpbronnen van inheemse volkeren beschermen? Analyse van de koolstofindustrie in Kenia

De toegang tot rechtsmiddelen in de mijnbouwindustrie van Tanzania verbeteren