Bijzonder Strafhof in de Centraal-Afrikaanse Republiek voor binnenkort?

Centraal-Afrikaanse Republiek (de)Internationale JustitieInternationale JustitieNews

Bangui, Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR), 08 augustus 2016 – Advocaten Zonder Grenzen (ASF) ondersteunt in samenwerking met de ngo REDRESS de invoering van een Bijzonder Strafhof in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, uitoefenaars van gerechtelijke functies en internationale partners zijn samengekomen in een workshop om aanbevelingen op te stellen voor de volgende stadia in de invoering van dat Strafhof. En dat met een cruciaal doel: processen voor ernstige misdaden instellen en de weg vrijmaken voor verzoening en een duurzame vrede in de CAR. Sinds 2003 beleefde het land verschillende politieke crises die ernstige schendingen van de mensenrechten en van het internationaal humanitair recht tot gevolg hadden. Volgens Adrien Nifasha, Country Director van ASF in de CAR, “hebben de opeenvolgende crises met name geleid tot het uitblijven van gerechtelijke vervolging voor de daders van deze ernstige schendingen. Het Bijzonder Strafhof (BS) moet dan ook een van de wapens worden in de strijd tegen de straffeloosheid.” Het BS is in het leven geroepen door de organieke wet nr. 15-003 van 3 juni 2015 maar moet nu effectief ingevoerd worden. Daarom hebben ASF en REDRESS in de Centraal-Afrikaanse hoofdstad een workshop georganiseerd waar van gedachten gewisseld werd over de invoering van het BS. Het was de eerste keer sinds de afkondiging van de bewuste wet dat zo’n initiatief tot stand kwam. De belangrijkste nationale en internationale organisaties uit het maatschappelijk middenveld die zich bezighouden met vraagstukken m.b.t. het internationaal en overgangsstrafrecht in de CAR en experts van de MINUSCA[1], de Centraal-Afrikaanse balie en de magistratuur van het land kregen de kans om van gedachten te wisselen en hebben aan het einde van de tweedaagse workshop (12-13 juli) een reeks aanbevelingen op verschillende niveaus opgesteld. Ze roepen de internationale gemeenschap op de Centraal-Afrikaanse regering aan te sporen en te ondersteunen om de effectieve invoering van het BS te versnellen, de organisaties uit het maatschappelijk middenveld te ondersteunen in hun inspanningen om de slachtoffers te informeren over het BS, en hen die betrokken zijn in de strijd tegen de straffeloosheid ondersteuning te bieden bij het documenteren van ernstige schendingen van de mensenrechten. De Centraal-Afrikaanse regering zelf wordt gevraagd de nodige infrastructuur ter beschikking te stellen die moet dienen als zetel van het BS, de lacunes in de organieke wet aan te pakken bij het opstellen van het Procedure-en-Bewijsreglement van het Hof op basis van een raadplegingsproces waar ook het maatschappelijk middenveld bij betrokken wordt, de wet te vertalen in het Sango (voertaal in de CAR) en bij de bevolking bekend te maken, blijk te geven van reële politieke bereidheid inzake de invoering van het BS en een fonds op te richten voor de vergoeding van de slachtoffers van ernstige schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht. Tot slot richten de deelnemers ook een aantal aanbevelingen tot de organisaties van het maatschappelijk middenveld: pleiten voor het operationeel worden van het Bijzonder Strafhof, de regering steun bieden bij het inlichten van de bevolking over de organieke wet betreffende het BS, en de slachtoffers bewustmaken van hun rechten voor het BS. “Deze aanbevelingen zijn een aanvulling op de aanbevelingen die reeds geformuleerd werden op 24 augustus 2015 en 21 april 2016 door ASF en anderen. Het gaat erom dat het Bijzonder Strafhof werkelijkheid wordt, zodat eindelijk gerechtigheid kan geschieden. Dat is een onmisbare schakel in het stabiliseringsproces in de CAR”, besluit Adrien Nifasha. [1] Geïntegreerde Stabilisatiemissie van de Verenigde Naties in de Centraal-Afrikaanse Republiek
Foto © ASF