Brusselse advocaten vinden AdZG “onmisbaar”

Steun ASF

Brussel, 23 januari 2012 – Ter gelegenheid van de 20e verjaardag van Advocaten Zonder Grenzen, heeft de Franstalige Balie van Brussel een hommage gebracht aan de NGO, die werd opgericht in België. Tijdens de Plechtige Openingszitting van de Balie, 18 januari jongstleden, heeft de Stafhouder, meester Buyle, AdZG geprezen als een organisatie “onmisbaar voor humanitaire wereld, voor het gevecht tegen straffeloosheid en het promoten van het universele recht boven bruut geweld”.

Op 24 januari 1992, kwamen de vertegenwoordigers van meerdere buitenlandse balies (Europees, Canadees en Afrikaans) samen op het Justitiepaleis te Brussel, waar zij het oprichtingshandvest van Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) ondertekenden. Precies twintig jaar later, werd een conferentie gehouden over sans frontièrisme in de prestigieuze zaal van de formele zitting van het Hof van Cassatie, waar ook het Handvest werd ondertekend.

In 20 jaar, van Cuba naar Nepal via Rwanda, hebben de activiteiten van AdZG een evolutie doorgemaakt van juridische noodhulp naar ontwikkelingshulp. “AdZG gaat bovenal over solidariteit en menselijkheid” verklaart de voorzitter van AdZG, meester Hafida Talhaoui, tijdens haar openingsspeech. “De doelstelling van AdZG, daarzijnde het verzekeren van recht op verdediging, is transnationaal en onpartijdig, waardoor het alle grenzen overstijgt”. De noden van de meest kwestbaren – vrouwen, minderjarigen, mensen in illegale detentie of slachtoffers van marteling – zijn nog altijd talrijk op het gebied van bijvoorbeeld sociaal recht, international strafrecht en het dagelijkse toegang tot recht.

Solicitor General mr. Buyle, Bernard-Henri Levy and ASF President Hafida Talhaoui © ASF
Stafhouder Buyle, Bernard-Henri Levy en AdZG-voorzitter Hafida Talhaoui © AdZG

De beroemde Franse filosoof Bernard-Henri Levy, uitgenodigd door de Balie, deelde zijn visies met betrekking tot het recht om te interveniëren (in staatszaken) en de verantwoordelijkheid om de bevolking te beschermen. Hij benadrukte dat grenzen zeker geen “muren” mogen worden “die de bevolking gevangen houden”, en dat ondanks het bestaan van grenzen “mensenrechten universeel zijn”.

Het AdZG Handvest werd opgesteld onder aanvoering van de toenmalige Franstalige en Nederlandstalige Stafhouders van Brussel en hun opvolgers, meesters Magnée, Legros, Bevernage en Carre.

AdZG wordt gesteund door vele Balies in België, naast de Balie van Brussel. De Balies verzamelen alle advocaten die werkzaam zijn voor de rechtbanken van een arrondissement.

Meer informatie over de geschiedenis van AdZG