Congo: onbevredigend vonnis voor de in Minova gepleegde misdaden

Congo (de Democratische Republiek)NewsRechten van slachtoffers

Goma, DR (Oost-)Congo, 7 mei 2014 – Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) meent dat het eergisteren door de militaire rechtbank van Noord-Kivu gevelde arrest maar een eerste stap kan zijn in de zoektocht naar de echte daders van de wreedheden die in 2012 in de gemeente Minova werden begaan. Meer dan duizend slachtoffers van verkrachting en plundering wachten nog op een schadeloosstelling en op de ware toedracht van de aansprakelijkheid in deze zaak. Daarom moet de Congolese staat alle schuldigen, waaronder hooggeplaatsten, voor de gewone rechtbanken brengen.

Het vonnis dat op maandag 5 mei geveld werd door de militaire rechtbank van Noord-Kivu slaat op misdaden die eind november 2012 begaan werden door het Congolese regeringsleger (Forces Armées de la République Démocratique du Congo – FARDC) in de oostelijk gelegen gemeente Minova en omgeving.

Zo werden alleen al in de loop van één nacht bijna 200 vrouwen verkracht en meer dan 600 huizen en winkels leeggehaald en geplunderd.

Volgens AdZG heeft de militaire rechtbank in Goma een teleurstellend vonnis geveld. Van de 39 beschuldigde militairen van de FARDC werden er 12 – waarvan slechts twee hooggeplaatsten – vrijgesproken, hoewel noch de feiten, noch de aanwezigheid ter plaatse van de FARDC tijdens het proces werden betwist.

Slechts twee beschuldigden werden schuldig bevonden aan verkrachting. “Wie is dan verantwoordelijk voor de 195 andere verkrachtingen die tijdens de onderzoeksfase werden opgetekend?”, vraagt Hélène Trachez, hoofd van de missie van AdZG in DR Congo, zich af. “Deze verkrachtingsslachtoffers krijgen geen enkele schadeloosstelling, terwijl zij ernstig nadeel hebben geleden …”.

In zijn mededeling* zet AdZG nog andere vraagtekens bij het proces, zoals het feit dat de tijdens de onderzoeksfase vernoemde hooggeplaatsten zich nooit voor het gerecht hebben moeten verantwoorden, de schadeloosstelling en de beschermingsmaatregelen voor de slachtoffers.

Het onderzoek moet absoluut hervat worden om de ware schuldigen voor de gebeurtenissen in de streek van Minova te vinden. Omdat voor de militaire rechtbank geen beroep mogelijk is, moet dit onderzoek overgenomen worden door de gewone rechtbanken.

Meteen bij aanvang van het vooronderzoek van dit proces, dat eind 2013 begon, heeft AdZG samen met Congolese verenigingen en advocaten de slachtoffers geïdentificeerd, hen uitgelegd waarom hun deelname aan het proces belangrijk was en deze deelname vergemakkelijkt.

In totaal namen 1.016 slachtoffers aan het proces deel.

Foto: er werden maatregelen genomen om de slachtoffers te beschermen – James Songa © ASF

*in het Frans.