De parlementsverkiezingen mogen de overgangsjustitie niet vertragen

TunesiëNewsTransitionele Justitie

Tunis, 25 oktober 2014 – Op de vooravond van de parlementsverkiezingen in Tunesië maken Advocaten Zonder Grenzen (AdZG), de vereniging Nissaa Tounssyat (Tunesische Vrouwen), de Organisatie tegen foltering in Tunesië (OCTT) en de Vereniging van Tunesische vrouwen voor onderzoek en ontwikkeling (AFTURD) zich zorgen over de implementatietermijn van de wet over de overgangsjustitie. De vier organisaties roepen de Tunesische overheid en de kandidaten in de verkiezingen op om de continuïteit van het proces te garanderen, ongeacht het resultaat van de verkiezingen.

Bijna tien maanden na de goedkeuring van de organieke wet van 24 december 2013 over de overgangsjustitie bereidt de commissie ‘Waarheid en Waardigheid’ zich voor om het werk te hervatten, met het in ontvangst nemen van de eerste dossiers van de slachtoffers. Een decreet keurde de oprichting goed van acht gespecialiseerde Kamers die moeten oordelen over de inhoud van de zware schendingen van de mensenrechten die in het verleden begaan zijn.

De implementatie van de wet is nog altijd onbeslist, meer specifiek voor de benoeming van de magistraten van de gespecialiseerde Kamers. Nochtans is de keuze van deze magistraten beslissend voor het slagen van het proces van de overgangsjustitie en om de legitimiteit van deze speciale rechtspraak vast te leggen. Enkel een onpartijdige en correcte samenstelling van deze Kamers zal erin slagen tot een waarheid te komen die door de verschillende partijen aanvaard wordt. De wet bepaalt echter maar één enkel criterium voor de selectie van de rechters: het feit dat ze in het verleden geen zitting hadden in politieke processen. “Op die manier lijkt de wet ons geen garantie voor de risico’s op belangenconflicten en een afwezigheid van onpartijdigheid, vindt Lisa Palfart, adjunct-missiehoofd bij ASF in Tunesië.

De Tunesische grondwet bepaalt dat de magistraten benoemd moeten worden bij presidentieel decreet, na eensluidend advies van de Hoge Raad voor de Magistratuur. “Deze selectieprocedure moet worden toegepast op de benoeming van de magistraten van de Kamers gespecialiseerd in de overgangsjustitie en er moet rekening worden gehouden met de elementen neutraliteit en niet-betrokkenheid onder het Ancien Régime”, benadrukt Lisa Palfart.

In een context van democratische overgang en verkiezingen dreigt een proces van overgangsjustitie dat niet beantwoordt aan de verwachtingen van de Tunesische burgers, de verworvenheden van de Revolutie sterk te verzwakken. “De slachtoffers van de misbruiken uit het verleden verliezen geleidelijk aan het vertrouwen in justitie. De vragen die blijven bestaan over de implementatie van de wet over de overgangsjustitie, moeten worden weggewerkt om deze tendens te keren”, besluit het adjunct-missiehoofd.

Daarom herinneren AdZG, Tunesische vrouwen, de OCTT en de AFTURD aan het belang van de activiteiten rond het informeren, oriënteren en sensibiliseren van de slachtoffers, ondersteunen ze elk initiatief in die zin (vooral de invoering van de Tunesische Waarnemingspost voor de Overgangsjustitie) en roepen ze op tot de voortzetting van het overgangsjustitieproces na de twee verkiezingen op het einde van 2014.

afturd F.T octt

Foto © ASF/H. Chebbi