De partnerschappen van ASF: het sluitstuk van duurzame verandering

BoeroendiCapaciteitsuitbouwJuridische bijstandNews

Brussel/Bujumbura, 1 july 2015 – Midden in een ernstige politieke crisis bouwen Advocaten Zonder Grenzen (ASF) en zijn partners voort aan rechtstoegang voor alle Burundezen. Zo ondertekenden ASF en de balie bij het hof van beroep van Bujumbura onlangs een overeenkomst om hun partnerschap tot in 2021 te verlengen en te formaliseren. De ondertekening van die overeenkomst weerspiegelt het complementaire karakter van de relaties die ASF in de landen waar het actief is met zijn partners aanknoopt.

Sinds de president van de republiek enkele weken geleden aankondigde zich kandidaat te zullen stellen bij de komende presidentsverkiezingen (gepland op 15 juli), maakt Burundi een diepe politieke crisis door. Die uitzonderlijke omstandigheden betekenen echter niet dat de noden van de bevolking op het vlak van rechtstoegang zijn afgenomen, wel integendeel.

ASF en de balie bij het hof van beroep van Bujumbura ondertekenden dan ook onlangs een overeenkomst over een bevoorrecht partnerschap om de rechtstoegang voor alle Burundezen te verbeteren.

Ons partnerschap is gebaseerd op onafhankelijkheid ten opzichte van regeringen en politieke groeperingen en op wederzijds respect voor uiteenlopende culturen, waarden, geloofsovertuigingen en levensopvattingen“, aldus Céline Lemmel, missiehoofd van ASF in Burundi.

De overeenkomst giet meer dan tien jaar samenwerking bij het leveren van diensten om de rechtstoegang te verbeteren in een formeel kader. “Het is veel meer dan een principeovereenkomst. Concreet hebben ASF en de balie samen gratis diensten voor juridisch advies en rechtsbijstand opgezet voor de kwetsbaarste Burundezen“, verduidelijkt het missiehoofd. In 2014 en 2015 hielpen ze meer dan 7.700 mensen om hun rechten te doen gelden.

Voor meester Salvator Kiyuku, stafhouder van de balie bij het hof van beroep in Bujumbura, is dit partnerschap in de eerste plaats een kwestie van geloofwaardigheid: “ASF beschikt over veel internationale knowhow op het vlak van opleiding rond rechtsbijstand. Het is een betrouwbare partner, die ons veel tijd doet winnen door zijn kennis met ons te delen.”

Hoewel de sfeer in de aanloop naar de verkiezingen in Bujumbura en enkele provincies van het land bijzonder gespannen is, blijven beide partners ervoor ijveren dat de rechten van alle rechtszoekenden worden nageleefd.

Net als elders werkt ASF in Burundi op gelijke voet samen met zijn partners – balies, organisaties uit het maatschappelijk middenveld, openbare instellingen – om concrete doelstellingen te verwezenlijken.

Wij beschouwen dit partnerschap als een blijk van vertrouwen en gelijkwaardigheid. ASF vult in zeker zin onze competenties aan, zodat wij onze opdracht kunnen vervullen in het belang van de rechtszoekenden,” bevestigt meester Kiyuku.

Voor de periode 2014 – 2015 heeft ASF in twaalf landen waar het actief is, partnerschappen met 30 lokale organisaties. Al die akkoorden zijn gebaseerd op het principe van wisselwerking tussen ASF en zijn partners en helpen duurzame verandering te bewerkstelligen voor een toegankelijk, doeltreffend en efficiënt rechtssysteem.

Foto: ASF en de balie bij het hof van beroep van Bujumbura : een duurzaam partnerschap © ASF 2015