De strijd tegen straffeloosheid op het continent Amerika rukt op

ColombiaInternationale JustitieNews

AdZG steunt de oprichting van een pan-Amerikaans Netwerk voor internationaal strafrecht in samenwerking met Avocats Sans Frontières Canada (ASFC).

Op 28 en 29 juli 2011 vond de eerste samenkomst plaats tussen experts in internationaal strafrecht in Bogota, Colombia, in het kader van een promotieproject van AdZG voor het systeem van het Statuut van Rome en de verbetering van de effectiviteit van het Internationaal Strafhof (ISH). Tijdens de tweedaagse conferentie hebben juristen, waaronder vertegenwoordigers van Mensenrechten-NGO’s van zeven landen in de regio*, hun expertise in de toepassing van internationaal strafrecht, Mensenrechten en de verschillende internationale en nationale rechtssystemen gedeeld. De ASF Project Coördinator, Luc Meissner, was aanwezig en gaf een algemene presentatie van het project.

We weten weinig over het werk van het ISH op het continent Amerika. Waaraan ligt dat ?

Luc Meissner: De activiteiten van het ISH in Amerika werden « verborgen » door de mediatisering van de lopende zaken in Afrika. Het ISH en de NGO’s bevorderen de promotie van het systeem van het Statuut van Rome alsook de ratificatie ervan en er zijn ook twee verkennende onderzoeken ingesteld naar misdrijven in Colombia en Honduras. Het Statuut van Rome werd wel degelijk geratificeerd door het merendeel van de landen op het continent, maar er ontbreken nog sleutellanden zoals de Verenigde Staten en ook El Salvador, Guatemala, Haïti en Nicaragua. Ook mogen we niet vergeten dat er tot voor kort verschillende gruweldaden werden uitgevoerd: in de jaren ’90 onder het regime van President Fujimori in Peru (verdwijningen, massaslachtingen, gedwongen sterilisaties van indiaanse vrouwen, etc.) en in de jaren ’80 in Guatemala (misdaden tegen de menselijkheid gepleegd tegen de maya bevolking). Om maar te zwijgen van de huidige situatie in Colombia, waar momenteel misdaden tegen de menselijkheid worden uitgevoerd in afgelegen landelijke gebieden.

 

ASFC geeft een opleiding over milieurecht in Cherwa Sise, Noord-Colombia – © ASFC

Wat kan een pan-Amerikaans Netwerk betekenen in de strijd tegen straffeloosheid ?

L.M.: Dit netwerk kan een uitwisseling van expertise, informatie over complementariteit en specifieke ervaring van elk betrokken land betekenen zodat zij internationale misdaden kunnen onderzoeken en de verantwoordelijken kunnen opsporen en berechten. De bedoeling is een wederzijdse versterking van de capaciteiten van de leden te bereiken zodat advocacy acties in elk land kunnen verbeterd worden. Neem het voorbeeld van Guatemala en Argentinië. Twee landen met een verschillend wetgevend kader en verschillende situaties. Het doel in Guatemala is de ratificatie van het Statuut van Rome en daarom voeren het ISH en de NGOs er advocacy acties uit. In Argentinië daarentegen, werd de ratificatie en de integratie ervan in de nationale wetgeving reeds uitgevoerd. Dit doel van integratie in de nationale wetgeving en de ervaring die de nationale jurisdicties hieruit trekken kan als model dienen voor andere landen. 

Op welke manier heeft AdZG deelgenomen aan de opbouw van dit netwerk?

L.M.: Deze regionale activiteit maakt deel uit van een algemeen promotieproject van het Statuut van Rome en de verbetering van de effectiviteit van het ISH geleid door AdZG in samenwerking met ASFC, met de financiële steun van de Europese Unie. Er wordt in het bijzonder een opbouw van dergelijke netwerken met vergelijkbare doelen voorzien in Frans- en Engelssprekend Afrika. AdZG beschikt ook over een goede kennis van vertegenwoordiging van slachtoffers van internationale misdaden in DR Congo en we willen deze kennis delen er ervan gebruik maken om aan capaciteitsopbouw te doen in andere landen. Dit project symboliseert ook de eerste concrete en nauwe samenwerking tussen AdZG en ASFC. Deze laatstgenoemde beschikt over een lokaal bureau in Colombia, wat de uitvoering van de activiteiten vergemakkelijkt.

Wat voorzien jullie in de toekomst ?

L.M.: De opbouw van het pan-Amerikaans Netwerk was een stap in de strijd tegen straffeloosheid op regionaal niveau. Een nieuwe samenkomst van het netwerk is voorzien in 2012. Tussentijds zullen uitwisselingen tussen de verschillende leden van de netwerken gestimuleerd worden en advocacy acties uitgevoerd worden door zowel leden van het netwerk als door AdZG en ASFC. In Colombia, maar ook op andere continenten, wordt er actie ondernomen om het werk van het ISH bekender te maken.

Voor meer informatie over het AdZG programma Internationale Gerechtigheid

Voor meer informatie over de missie van ASFC in Colombia (in het Frans)

* De vergadering verzamelde vertegenwoordigers uit Colombia, Honduras, Guatemala, Mexico, Peru, Argentinië en Chili. 

Sfeerbeelden van de samenkomst op 28 en 29 juli in Bogota, Colombia © AdZG – Luc Meissner