Een respectvolle omgeving voor de evenementen van ASF

NewsNews

De evenementen en conferenties die Advocaten Zonder Grenzen organiseert, verlopen in een gemoedelijke en menselijke sfeer met de nadruk op het delen van kennis en ervaring. Om een zo sereen en geruststellend mogelijk kader te bieden aan het publiek, en in overeenstemming met de waarden van onze organisatie, hebben wij onlangs een antipest- en antidiscriminatiebeleid ingevoerd (beschikbaar in het Engels en in het Frans). Met dat beleid wil ASF waar nodig, het gedrag bijsturen van alle deelnemers aan haar evenementen, zoals teamleden, sprekers, vrijwilligers, leveranciers enz. We nodigen u dan ook uit om het door te nemen en u tot ons te richten als u hierover vragen zou hebben. Veel leesplezier en graag tot op een van onze volgende ontmoetingen!