Gelukkige verjaardag en lang leve #ASF25!

NewsNewsSteun ASFSteun ASF

Op 14 mei 1992 richtten advocaten en stafhouders Advocaten Zonder Grenzen op om “wereldwijd de mensenrechten te verdedigen”. 25 jaar later is ons ideaal om voor iedereen rechtstoegang te garanderen nog steeds springlevend. Onze organisatie steunt op de ervaring die ze in de loop van de tijd heeft opgebouwd, haar innovatief vermogen, het niet-aflatende enthousiasme van haar team en de steun van haar partners. Zij wensen ons in filmpjes proficiat met onze verjaardag: ontdek ze gedurende 2017 op onze website en sociale netwerken. Op deze verjaardag kijken we krachtdadig en enthousiast naar de toekomst, gedreven door onze wil om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van bevolkingen die wachten op gerechtigheid. Dit streven naar proximiteit en doeltreffendheid zet ons aan om constant te evolueren, zowel wat de te behandelen thema’s betreft als de te gebruiken methodes of de geografische gebieden waar we optreden. We versterken bijvoorbeeld onze aanwezigheid op het Aziatische continent waar binnenkort ons eerste project in Indonesië van start gaat, naast de activiteiten die we sinds enkele maanden voor de rechtsstaat in Myanmar uitvoeren. Omdat we zowel rechtsbeoefenaars als kwetsbare sociale groepen willen ondersteunen, biedt onze organisatie gerichte hulp aan specifieke bevolkingsgroepen, zoals migrantenvrouwen in Marokko in het kader van een project dat ook net is gestart. We staan ook gemeenschappen bij waarvan de rechten door industriële activiteiten worden bedreigd zoals in Oeganda en Tunesië. In al onze interventies beschouwen we de rechtszoekenden als volwaardige actoren en trachten we hun vermogen om te handelen en hun rechten op te eisen te ontwikkelen. In 2017 handelt de advocaat van Advocaten Zonder Grenzen niet alleen om verandering te bevorderen. Om de effectieve toepassing van de mensenrechten te garanderen, te strijden tegen de straffeloosheid en te zorgen voor een blijvende rechtstoegang werkt hij samen met anderen: parajuridische medewerkers, actoren in de gemeenschap, medisch-sociale ondersteunende diensten, psychologen … Onze organisatie is voorstander van deze holistische aanpak, geheel in lijn met de conferentie Lawyering for Change van december vorig jaar. Volg in de komende maanden de campagne #ASF25 op onze website en sociale media. Op de 14e van elke maand delen we er een filmpje, naast andere content over thema’s die ons nauw aan het hart liggen. Partners, collega’s en vrienden delen er hun wensen en analyses en geven zo met ons vorm aan de toekomst van ASF. Hartelijk dank voor uw steun deze afgelopen 25 jaar. Blijf met ons de rechtstoegang bevorderen!
Film: E-Frame/Tijs Posen