Het Kalima-project: op de bres voor de vrijheid van meningsuiting

MarokkoCapaciteitsuitbouwNews

Rabat (Marokko), 8 augustus 2014 – Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) start een programma met opleidingen en bewustmaking in het kader van het project voor de bevordering van de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van journalisten en bloggers. Het project heet Kalima en wordt ingevoerd in Egypte, Marokko en Tunesië, een regio waar er op politiek vlak veel verandert. AdZG opende ook een kantoor in Marokko.

Hoewel de overheden in Tunesië en Marokko vandaag meer respect hebben voor de vrijheid van meningsuiting, is de veiligheid van wie die vrijheid neemt niet altijd gegarandeerd. In Egypte is de situatie ronduit dramatisch, vooral voor journalisten die onder druk gezet worden en bedreigd worden onder het mom van de strijd tegen het terrorisme. Of ze nu journalisten, bloggers, advocaten of verdedigers van de mensenrechten zijn, de doelstelling van het Kalima-project bestaat er net in om die mensen te begeleiden in hun engagement om de vrijheid van meningsuiting te beschermen en te verspreiden.

“We hebben het project Kalima gedoopt omdat dat Arabische woord zowel spreken als woord betekent. Het slaat op de twee vrijheden die het project beoogt: de vrijheid van spreken of meningsuiting, en de vrijheid van pers”, vertelt Bahia Zrikem, de vertegenwoordiger van AdZG in Rabat.

Kalima krijgt concreet vorm door de samenwerking met partners van het Marokkaanse, Tunesische en Egyptische maatschappelijke middenveld. Het is de bedoeling om de capaciteiten te ondersteunen, te beschermen en te versterken van elke persoon of organisatie die zijn/haar mening uitdrukt, getuigt of informatie verspreidt op een vredelievende en onafhankelijke manier, vooral via de media.

Er worden activiteiten georganiseerd om de kennis van de advocaten op het vlak van de bescherming en bevordering van de vrijheid van meningsuiting te verruimen. AdZG wenst in samenwerking met haar partners ook een regionale ruimte voor uitwisselingen te creëren en een pleidooi te houden met iedereen die betrokken is bij de verspreiding van het recht op vrijheid van meningsuiting in de drie landen waar het project loopt.

“Kortom, onze deur staat open voor die het slachtoffer is van een actie die zijn vrijheid van meningsuiting beknot. Wij werken nauw samen met de advocaten en organisaties voor de verdediging van de mensenrechten om een juridische bescherming te bieden aan iedereen die daarom vraagt, of het nu gaat om juridische bijstand of om te observeren bij een proces”, verduidelijkt Bahia Zrikem.

Dankzij het Kalima-project deelt AdZG haar expertise op het vlak van rechtstoegang met de lokale vzw’s, advocaten en journalisten zodat die ten volle gebruik kunnen maken van het beschikbare wettelijke kader. Doel: op duurzame wijze de vrijheid van meningsuiting beschermen en verruimen in Egypte, Marokko en Tunesië.

Het opleidingsprogramma en de bewustmakingsworkshops zijn gestart in juni, in Rabat. Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met de Marokkaanse vereniging ADALA en gaf 25 Marokkaanse journalisten en advocaten meer inzicht in de beschuldigingen van smaad die gebruikt worden om de vrijheid van meningsuiting te beteugelen. ADALA – een Arabisch woord dat gerechtigheid betekent – wil bijdragen aan de bevordering van het recht op een eerlijk proces en de onafhankelijkheid van de magistratuur.