Het proces Corrie stelt de Staat Israël vrij van alle verantwoordelijkheid

IsraëlNews

Haifa/Brussel, 28 augustus 2012 – Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) betreurt dat het Tribunaal van het district Haifa de Israëlische staat vrij stelt van elke verantwoordelijkheid in de zaak “Rachel Corrie”. In het uitgesproken verdict van vandaag over de omstandigheden naar de dood van de Amerikaanse activiste, besloot de rechter dat het intern onderzoek naar de verantwoordelijkheid van de Israel Defense Forces (IDF) volgens de regels verliep. Volgens AdZG, die het proces opvolgt sinds 2010, verliep het onderzoek naar de rol van IDF niet in lijn van volledigheid, geloofwaardigheid en transparantie. De beslissing roept de vraag op wanneer de Israëlische staat de verantwoordelijkheid op zich neemt om de fysieke bescherming van de burgers in de Palestijnse bezette gebieden te verzekeren.

Rachel Corrie, vrijwilligster bij de NGO International Solidarity Movement, werd gedood in de Gazastrook op 16 maart 2003, verpletterd door een bulldozer van het Israëlische leger. Samen met andere vrijwilligers, protesteerde ze tegen de geplande vernietiging van Palestijnse woningen in de zone Rafah.

Rachel Corrie protesteert tegen het Israëlisch beleid enkele uren voor haar dood, Rafah, Gaza 16 maart 2003. Foto © Sara Simpson

Na het intern onderzoek, uitgevoerd door de Israëlische militaire politie, werd de rechtszaak afgesloten: de bestuurder van de bulldozer had Rachel niet gezien en kon haar ook niet gezien hebben, wat indruist tegen de getuigenissen van de collega’s van Rachel die ook op de plaats van de feiten aanwezig waren. De Israëlische overheid heeft het onderzoek nooit openbaar gemaakt, ondanks de herhaaldelijke verzoeken van de familie. Deze laatste, op zoek naar rechtvaardigheid en de waarheid, stelde zich burgerlijk partij tegen de Israëlische staat.

“Verklaren dat het intern onderzoek correct verliep, brengt de beslissing van het gerecht in diskrediet. Dit komt voort uit meerdere elementen in het dossier – waaronder de getuigenissen van verschillende leden van het leger tijdens de hoorzitting. Er deden zich ernstige gebreken voor in dit onderzoek dat aan de basis ligt van de conclusie dat de verantwoordelijkheid niet bij het leger ligt.”, legt Lara Deramaix uit, Strategische Coordinatrice AdZG voor Israël/Palestijnse bezette gebieden.

Op vraag van de familie van het slachtoffer, verzekert AdZG, in volledige onafhankelijkheid, een observatie van het proces sinds 2010. Aangesteld door AdZG, getuigt Smadar Ben Natan, een Israëlische advocate die aanwezig is op de dag van de uitspraak: “Het gerecht nam de argumenten van de Staat Israël één voor één over. Met als resultaat dat de beslissing van vandaag geen antwoord biedt op het prangende probleem van de gebeurtenis (dood door de bulldozer), de verantwoordelijkheid van het leger en dus van de Israëlische staat, noch op de opgekomen vragen rond het onvolledige intern onderzoek.”

In zijn verdict besloot de rechter van Haifa dat de Amerikaanse activiste zich zelf in een gevaarlijke situatie bracht, ondanks het feit dat zij een fluocerende vest droeg en een luidspreker gebruikte om zich te richten tot de soldaten gedurende de uren voordat zij werd gedood.

“Besluiten dat Rachel Corrie zelf het risico ondernam door te interfereren tijdens een militaire operatie en zichzelf hierbij blootstelde aan een gevaarlijke situatie, volstaat blijkbaar om de Staat Israëlische vrij te stellen van alle verantwoordelijkheid en om hiermee de vraag of het leger alle nodige voorzorgen nam om dit drama te vermijden naast zich neer leggen”, concludeert Lara Deramaix.

Link: de Rachel Corrie Stichting

Cover foto: Activisten bij Rachel Corrie nadat ze overreden werd door een bulldozer van het Israëlische leger, 16 maart 2003 © Sara Simpson