Het proces van Pierre-Claver Mbonimpa moet eerlijk verlopen

BoeroendiMensenrechtenverdedigersNews

Bujumbura, 3 juli 2014 – Op de vooravond van het proces van Pierre-Claver Mbonimpa roept Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) de Burundese justitie op om haar taak met strikte naleving van de wetten en in volledige onafhankelijkheid te vervullen. Als voorzitter van de Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues (Aprodh) kijkt Pierre-Claver Mbonimpa aan tegen zware beschuldigingen wegens handelingen die hij uitvoerde in het kader van zijn werk. AdZG steunt de advocaten die instaan voor de verdediging van deze vooraanstaande beschermer van de mensenrechten. Hij wordt beschuldigd van aantasting van de binnenlandse en buitenlandse staatsveiligheid, van valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken.

Pierre-Claver Mbonimpa werd op 15 mei j.l. aangehouden in Bujumbura, door het parket ondervraagd en vervolgens in beschuldiging gesteld. Tegen hem wordt aangevoerd dat hij het vermoedelijke bestaan van trainingscentra voor jonge Burundezen in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC) aan het licht heeft gebracht.

Sindsdien wordt deze actievoerder, die al lang voor de mensenrechten opkomt en internationaal erkenning geniet voor zijn werk, gevangen gehouden, ondanks opeenvolgende verzoeken tot voorlopige invrijheidsstelling, eerst bij het Tribunal de Grande Instance van Bujumbura Mairie en daarna bij het Hof van beroep in Bujumbura.

De eerste openbare terechtzitting in het proces van P.-C. Mbonimpa vindt plaats op 4 juli voor het Tribunal de Grande Instance en AdZG staat zijn verdedigingsteam actief bij.  “We zullen er nauwlettend op toezien dat de gerechtelijke procedures en de rechten van de verdediging van de heer Mbonimpa strikt worden gerespecteerd”, meldt Céline Lemmel, hoofd van de missie van AdZG in Burundi.

AdZG herinnert eraan dat advocaten en andere verdedigers van de mensenrechten hun werk moeten kunnen doen zonder enige hindernis, intimidatie, storing of inmenging. Dat is een essentiële waarborg voor de ontwikkeling van het democratische leven en de versterking van de rechtsstaat. “Politieke overheden en rechtbanken moeten uiterst omzichtig omspringen met wettelijke beperkingen op het werk van verdedigers van de mensenrechten, want die gaan in tegen de fundamentele vrijheid van meningsuiting en, meer in het bijzonder, van de internationale regels betreffende de beschermers van mensenrechten”, vindt Céline Lemmel.

AdZG is al 15 jaar actief in Burundi en komt op voor een betere rechtstoegang voor de meest kwetsbaren. Met financiële steun van de Europese Unie steunt en beschermt deze Belgische ngo sinds 2011 advocaten en andere verdedigers van de mensenrechten in Burundi, Congo, Kenia, Oeganda en Rwanda.

Foto : Mensenrechtenactivist Pierre Claver Mbonipa bij het parket-generaal in Bujumbura op 5 juni 2014 © Mazina T.