International Legal Network

Het International Legal Network van AdZG is het netwerk voor allen die zich daadwerkelijk wensen in te zetten voor de dynamiek van solidariteit en de ontwikkeling van AdZG, binnen het kader van zijn algemene opdracht.

Het ILN werd opgericht in 2010 en verenigt tientallen advocaten van over de hele wereld. Zij zetten zich in om van het recht een motor voor duurzame verandering te maken ten gunste van de zwaksten, door ondersteuning van de internationale programma’s van AdZG en de missies op het terrein. Aan al zijn actieve leden stelt het ILN het volgende voor:

  • Een gestructureerd kader (de missies en programma’s van AdZG) voor tussenkomsten met een duurzame strekking voor een maximale impact.
  • Een uitgebreide waaier van dienstaanvragen voor elke bekwaamheid en beschikbaarheid (raadplegingen, juridische bijstand, analyses, opleidingen, enz.).
  • Kwaliteitsvolle diensten voor de zwaksten en voor de zaak van de mensenrechten.

Aan jonge advocaten in hun proeftijd, stelt het ILN voor om zich vooral in te zetten voor acties ten gunste van vervolgde ambtgenoten, met het project “Artikel 16, Advocaten in nood”. Aan alle advocatenkantoren, stelt het ILN een doeltreffend en duurzaam partnerschap voor in functie van de ontwikkeling van Pro Bono-activiteiten.