JUSTICE NOW ? Stilstaan bij de Europese koloniale erfenis in het spoor van Black Lives Matter

NewsTransitionele Justitie

>> Website van de conferentie <<   >> Schrijf u hier in ! <<

Na de “Black Lives Matter”-manifestaties in de Verenigde Staten in het voorjaar van 2020 als gevolg van de moord op George Floyd in Minneapolis, kwam er ook in Europa een golf van protesten op gang tegen het systemische racisme. Deze protesten waren niet alleen een uiting van solidariteit met de Amerikaanse beweging, maar riepen de Europese staten ook op hun eigen structurele raciale ongelijkheden aan te pakken, alsmede hun koloniale erfenis in Afrika. Voortbouwend op bewegingen die al tientallen jaren bezig waren, hadden organisaties van de Afrikaanse diaspora en antiracismebewegingen in Europa eisen geformuleerd die varieerden van de verwijdering van standbeelden van koloniale figuren, de naamswijziging van openbare ruimtes en de teruggave van kunstwerken die uit Afrikaanse koloniën meegenomen waren en in Europese musea bewaard waren; tot financiële vergoedingen voor het geweld tijdens de kolonisatie.

Sinds de formulering van deze eisen zagen we dat er enkele opportuniteiten naar boven kwamen. Zo werd er in België in juli 2020 een Bijzondere commissie opgericht om het Belgische koloniale verleden in Congo, Rwanda en Burundi te onderzoeken. Verder bevestigde het Europese actieplan 2020-25, voorgesteld in september 2020, het verband tussen kolonialisme en het voortbestaan van rassendiscriminatie in de Europese samenleving. Dit actieplan is daardoor een belangrijke stap voorwaarts in de hedendaagse strijd tegen racisme en discriminatie in de Europese Unie.

Al deze bewegingen en institutionele reacties duiden erop dat een transversale analyse – in termen van geografie, geschiedenis en actieterreinen – noodzakelijk is om na te denken over de huidige dynamiek in de bewegingen rond het Europese koloniale verleden in Afrika. Op basis van deze transversale analyse kunnen we stilstaan bij de volgende vragen: Hoe kunnen de acties in deze verschillende landen en regio’s versterkt worden? Wat zijn de juridische, politieke, sociale en culturele mechanismen die deze bewegingen kunnen aanwenden om gerechtigheid te verkrijgen? Welke lessen kunnen we uit deze verschillende initiatieven trekken?

Deze conferentie, die wordt georganiseerd door het departement Antropologie van het MIT, in samenwerking met Advocaten zonder Grenzen (ASF), wil een platform bieden voor academici, activisten en beleidsmakers uit Europa, Noord-Amerika en Afrika om deze vragen te behandelen. Gedurende 5 dagen zullen expertise en ervaringen op het vlak van transitionele justitie, raciale justitie, koloniale en dekoloniale studies uitgewisseld worden in panels en rondetafelgesprekken, met als doel om gemeenschappelijke en/of contextuele dynamieken en mobilisatiestrategieën te belichten.

De huidige context biedt dus een historische kans om bewegingen tegen racisme en dekoloniale bewegingen in verschillende nationale contexten en actiegebieden te begrijpen en te ondersteunen. We nodigen u daarom van harte uit op deze interdisciplinaire conferentie. Wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren via justicenowsymposium@gmail.com.

Schrijf u hier in ! U vindt het programma van de conferentie hier.