Lawyering for Change 2022: Programma

12 Oktober 2022

9u – Opening van de conferentie en inleidingswoord (FR/EN/NL)

9u30 – Plenaire sessie: Empowering for Change – Hoe kan legal empowerment fungeren als hefboom voor burgerparticipatie? (FR/EN/NL)

Moderator: Chantal van Cutsem – Algemeen directrice van Advocaten Zonder Grenzen (Belgïe)

11u30 am – Plenaire sessie: Lawyering for Change – De plaats van de advocaat als actor van verandering (FR/EN/NL)

Moderator: Jennifer Troncoso – Country director Advocaten Zonder Grenzen in Kinshasa (Democratische Republiek Congo)

14u – Workshopsessie

Workshop 1: Welke gerechtelijke en niet-gerechtelijke instrumenten zijn er nodig om geweld tegen vrouwen doeltreffender te bestrijden? (FR/EN/NL)

Moderator: Insaf Bouhafs – Programmamacoordinatrice Advocaten Zonder Grenzen in Tunesië (Tunesië)

Workshop 2: Verdediging van de rechten van migranten in het Middellandse Zeegebied door een sterke Noord-Zuid-samenwerking (FR)

Moderator : Zeineb Mrouki – Programmacoördinator bij Advocaten Zonder Grenzen in Tunesië (Tunesië)

Workshop 3: Welke middelen om het koloniaal en postkoloniaal onrecht aan te kaarten? (FR)

Moderator: Valérie Arnould – Legal and Policy Advisor in Transitional justice bij Advocaten Zonder Grenzen (België)

15u40 – Workshopsessie 2

Workshop 1: Coalities als katalysator van verandering voor overgangsjustitie (FR/EN/NL)

Moderator: Valérie Arnould, Legal & Policy Advisor in Transitional Justice bij Advocaten Zonder Grenzen (België)

Workshop 2: De impasse in het gevangeniswezen doorbreken: het overheidsbeleid op grond van waarnemingen uit de praktijk herbekijken (FR)

Moderator: Bruno Langhendries – Head of strategic support bij Advocaten Zonder Grenzen (België)

13 Oktober 2022

9u – Inleiding en opening van dag 2 (FR/EN/NL)

9u30 – Plenaire sessie: Advocating for Change – Welke pleitbezorging zorgt voor een effectieve maatschappelijke verandering? (FR/EN/NL)

Moderator: Antonio Manganella – Regionaal directeur bij Advocaten Zonder Grenzen voor de Euro-mediterrane regio (Tunesië)

11u30 – Plenaire sessie: Welke plaats voor de digitalisering in de strijd voor de mensenrechten? Kansen, uitdagingen en beperkingen (FR/EN/NL)

Moderator: Justine Dofal – Justice ExPEERience coordinator bij Advocaten Zonder Grenzen (België)

14u – Workshopsessie

Workshop 1: Toegang tot justitie in de context van een krimpende burgerlijke ruimte (FR/EN/NL)

Moderator: Longin Baranyizigiye – Programmacoördinator bij Advocaten Zonder Grenzen (Oeganda)

Workshop 2: De (on)doeltreffendheid van rechtsmiddelen bij het beheer van natuurlijke hulpbronnen (EN)

Moderator: Grazia Scocca – Legal & Policy Advisor in Business & Human Rights bij Advocaten Zonder Grenzen (België)

Workshop 3: Hoe kunnen jongeren via wetswinkels ertoe aangezet worden om de verandering te dragen? (FR)

Moderator: Arnaud Dandoy – Knowledge & Learning Manager bij Advocaten Zonder Grenzen voor de Euro-mediterrane regio (Tunesië)

Afsluitende plenaire sessie: Toegang tot justitie en verwezenlijking van mensenrechten herpositioneren als instrumenten voor maatschappelijke en politieke verandering (FR/EN/NL)

Moderator: Romain Ravet, Regionaal directeur bij Advocaten Zonder Grenzen in Oost-Afrika (Oeganda)