Lawyering for Change 2022

>> Registratie <<

>> Het programma <<

Wanneer ? 12-13 October 2022

Waar? The international auditorium, Brussel

Adress: Koning Albert II laan 5, 1210 Brussel

Presentatie van de conferentie

Op 12 en 13 oktober organiseert AdZG de conferentie Lawyering for Change 2022. Dit evenement zal meer dan dertig sprekers uit verschillende landen en met uiteenlopende specialisaties samenbrengen, die hun deskundigheid en vooral hun praktijkervaringen zullen delen om licht te werpen op de uitdagingen waarmee de toegang tot gerechtigheid en de rechtsstaat vandaag worden geconfronteerd.

In een context waarin de autoritaire regimes toenemen en de burgerlijke ruimte en de individuele vrijheden onder druk staan, is toegang tot het gerecht een essentiële factor voor de sociaal-economische ontwikkeling en de versterking van de rechtsstaat, zowel in het Zuiden als in het Noorden. Welke rol kunnen de verschillende juridische actoren hierbij spelen? Hoe kan legal ewmpowerment bijdragen tot verandering? Hoe kunnen deze actoren, ondanks hun verscheidenheid, samenwerken om de mensenrechten te verdedigen en niet alleen wetten maar ook praktijken te veranderen?

Lawyering for Change 2022 zal deze hedendaagse kwesties van versterking van de rechtsstaat en toegang tot het gerecht wereldwijd bespreken vanuit het perspectief van de samenwerking tussen actoren op nationaal niveau en de mogelijkheden voor internationale samenwerking tussen rechtspractici, academici en leden van het maatschappelijk middenveld.

Deze conferentie zal de verschillende thema’s behandelen die centraal staan in het werk van AdZG (detentie, overgangsjustitie, migratie, respect voor de mensenrechten door multinationale ondernemingen, enz.) en zal rond die vragen opgebouwd worden:

  • “Empowerment voor verandering”: van toegang tot informatie tot de daadwerkelijke verwezenlijking van rechten: hoe kunnen rechtzoekenden echt mondig worden gemaakt?
  • “Lawyering for change”: Welke samenwerking tussen justitiële en niet-justitiële actoren ter verdediging van de mensenrechten en ter verbetering van de toegang tot de rechter?
  • “Pleiten voor verandering”: duurzame veranderingen in wetten en praktijken om rechten daadwerkelijk te verwezenlijken en de rechtsstaat te versterken

Deskundigen (uit de academische wereld en de praktijk), beoefenaars van juridische beroepen en leden van het maatschappelijk middenveld zullen hun licht laten schijnen over deze verschillende thema’s tijdens een reeks plenaire sessies en workshops. Bijzondere nadruk zal worden gelegd op het belang, in het licht van de hedendaagse uitdagingen, van het denken in termen van samenwerking, van het ontwikkelen van coalities tussen deze veelheid van actoren, van het creëren van netwerken en gemeenschappen voor het delen van kennis en samenwerking; en een plenaire zitting zal specifiek worden gewijd aan de rol van de digitale wereld in de strijd voor de mensenrechten.

Programma

Tarieven

Prijs*: 150€ voor 2 dagen / 75€ voor één dag
Tarief NGO en advocaat-stagiair*: 100€ voor 2 dagen / 50€ voor 1 dag
Tarief voor studenten**: 30€ voor 2 dagen / 15€ voor 1 dag

*Prijzen zijn inclusief lunch en koffiepauzes, en een boek dat zal worden gepubliceerd ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van AdZG

** Prijzen zijn inclusief lunch en koffiepauzes

Opleidingspunten

De conferentie Lawyering for Change is erkend door de Orde van Vlaamse Balies. Per dag deelname aan de conferentie worden 6 opleidingspunten toegekend.

Registratie

>> Registratie <<

De inschrijving voor de workshops is nog niet geopend, conferentiegangers zullen een e-mail ontvangen wanneer de inschrijving voor de workshops opengaat.

De conferentie wordt gefinancierd door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD).

Sponsors

Wij willen onze vele sponsors hartelijk danken, zonder wie de organisatie van dit evenement niet mogelijk zou zijn geweest.

Goud

• 3R, Leboutte & Co

• Altius

• Arendt Medernach S.A.

• Adverlat

• Clifford Chance

• DBB Association Avocats (Defenso)

• Draps Oosterbosch SRL

• Elegis

• Eubelius

• Meritius

• Simont Braun SRL

• Stibbe BV

Silver

• Advocaat N. Van Baelen BVBA

• Agio Antwerpen Centrum BVB

• Alterys Law & Mediation

• Arteo Law SRL

• Barreau de Tournai

• Buyle Legal SCRL

• Cabinet d’avocats Drita Dushaj

• Cabinet d’avocats du quartier des libertés

• Cabinet d’avocats Louis Krack

• Cabinet d’avocats Luc Defraiteur

• DVClex

• Eric Lemmens SPRL

• Everest Law

• Faber Inter

• FLHM

• Henry & Mersch

• Intakt Law SCRL

• HSP

• Jan Meerts BV Advocatenkantoor

• Interventus

• Janson Baugniet SCRL

• Jean-Pierre Fierens

• Johan du Mongh BV

• Kaufhold & Reveillaud

• Lefevre Arbitration SRL

• Leges

• Lexing

• Lexlitis Liège

• Libra

• Molders-Pierre

• Mosal

• Parallaxe

• Partsch Lebbe

• Philippe de Jaegere BV

• Schoups CVBA

• Van Olmen & Wynant

• Vega

• Wery Legal