Lawyering for Change: verandering via het recht, een internationale uitdaging

Rechtstoegang en ontwikkelingNewsNewsRechtstoegang en ontwikkeling

Brussel, 12 december 2016 – Enkele dagen geleden zijn ruim tweehonderdvijftig deelnemers, waaronder een vijftigtal sprekers uit een vijftiental landen van over de hele wereld, in Brussel bijeengekomen voor de conferentie Lawyering for Change van ASF. Doel: samen vooruitgang boeken in de verandering via het recht. Tijdens de conferentie werd de nadruk gelegd op de noodzaak om de rol van de advocaat uit te breiden en het vermogen om actie te ondernemen van de rechtszoekenden te versterken, aangezien miljoenen mensen zowel in het zuidelijk als in het noordelijk halfrond verstoken blijven van rechtstoegang. Het gebrek aan rechtstoegang zet een rem op de sociaaleconomische vooruitgang en op de rechtsstaat, omdat de rechtszoekenden geen middelen hebben om hun rechten af te dwingen. “Wij willen uitzoeken welke rol er in die onrustwekkende situatie is weggelegd voor de advocaat en het maatschappelijk middenveld. En dat werd het uitgangspunt van onze conferentie Lawyering for Change, verandering via het recht dus“, verklaart Bruno Langhendries, deskundige in Rechtstoegang bij ASF. Op 31 november en 1 december 2016 zijn in Brussel maar liefst tweehonderdvijftig professionals bijeengekomen: advocaten, vertegenwoordigers van de balies (DR Congo, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Tunesië, Nepal, België) en de burgermaatschappij, onderzoekers en ontwikkelingsspecialisten. Tijdens de plenaire zittingen en de acht themaworkshops kon iedereen zijn ervaringen uitwisselen en werd er gedebatteerd over de uitdagingen, zoals de toenadering tussen justitie en rechtszoekenden, de strategische procesvoering, de noodzaak om het beleid voor de rechtstoegang te beïnvloeden en de link tussen rechtstoegang en duurzame ontwikkeling. Na afloop van die debatten lijken zich twee tendensen af te tekenen. Volgens de heer Langhendries “moeten advocaten in de toekomst eerst en vooral meer in wisselwerking treden met andere spelers, zoals parajuristen, artsen, of diensten voor sociale bijstand om tegemoet te komen aan de noden van de kwetsbaarste rechtszoekenden.” Vervolgens is legal empowerment een belangrijke veranderingsfactor voor een betere rechtstoegang. “We moeten het vermogen om actie te ondernemen van de rechtszoekenden en gemeenschappen versterken zodat hun rechten geen dode letter blijven“, meent de ASF-deskundige. Vóór eind december vindt u op de website van ASF een volledig verslag van de sessies en workshops. ASF dankt alle deelnemers, sprekers, sponsors en steunverleners voor hun bijdrage tot de conferentie. De foto’s van de conferentie zijn online beschikbaar.