Nepalese advocates versterken kennis over medico-legale technieken

NepalCapaciteitsuitbouwNews

Kathmandu – In criminele rechtszaken wordt forensisch materiaal zoals DNA testen, vingerafdrukken en autopsierapporten beschouwd als bewijs uit eerste hand. Het is dan ook belangrijk dat advocaten vat hebben op deze technische onderwerpen die een cruciale rol kunnen spelen in de beslissingen van rechtbanken. Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) organiseerde, in samenwerking met de Nepalese Balie en het Comité van Vrouwelijke Advocaten van de Balie van het Nepalese Hooggerechtshof, een vormingssessie om advocates in hun werk te ondersteunen, vooral wanneer het schendingen van vrouwenrechten betreft.

IMG_9440 - Copie
Het is belangrijk dat advocaten kennis hebben over medico-legale praktijken, AdZG-vorming, Kathmandu, augustus 2013 © AdZG

Medico-legale terminologie, teksten van experts en andere forensische acties die door dokters en experts gebruikt worden in rechtszaken, zijn vaak moeilijk te begrijpen door advocaten en rechters. Nochtans kan de informatie uit forensische rapporten van cruciaal belang zijn wanneer de zaak beslecht wordt. “Wetenschappelijk bewijs is belangrijk bij het onderzoeken van misdaden. Forensisch materiaal zoals DNA testen kan helpen om aantijgingen tegen een beschuldigde te bewijzen of te weerleggen en om potentiële verdachten te identificeren,” verklaart advocaat Biswo Jit Khadka, AdZG programmacoördinator in Kathmandu. “In sommige zaken kan enkel wetenschappelijk bewijs de waarheid aan het licht brengen. Daarom is het noodzakelijk dat de verschillende belanghebbenden, waaronder advocaten, dit soort bewijs begrijpen.”

De AdZG-missie in Nepal focust zich op het verbeteren van rechtstoegang voor mensen in kwetsbare situaties, op de capaciteitsopbouw van juridische dienstverleners, zoals advocaten, en op het verzekeren van efficiënte en kwaliteitsvolle rechtsbijstand. Vooral vrouwelijke advocaten in Nepal ondervinden moeilijkheden om opleidingen te volgen over medico-legale praktijken. Dit is onder meer te wijten aan nepotisme, favoritisme en genderdiscriminatie in de selectie van deelnemers. “Desondanks is het essentieel dat vrouwelijke advocaten hun kennis over dergelijke kwesties vergroten. Het zijn namelijk vooral advocates die het groot aantal schendingen van vrouwenrechten behandelen, zoals seksuele intimidatie, heksenvervolging, huiselijk geweld, moord, zelfmoord en verkrachting, om maar een aantal vormen van geweld en discriminatie tegen vrouwen te noemen,” vertelt advocaat Sunil Kumar Pokharel, Secretaris-Generaal van de Nepalese Balie.

Dit heeft AdZG aangespoord om eind augustus, in samenwerking met de Nepalese Balie en het Comité van Vrouwelijke Advocaten van de Balie van het Nepalese Hooggerechtshof, een eendaagse vormingssessie te organiseren in Kathmandu over de medico-legale rol in efficiënte rechtsbijstand, gericht op vrouwelijke advocaten. Ongeveer 50 advocates uit verscheidene balies doorheen het land namen deel aan de vorming, die onder meer gegeven werd door voorname medico-legale experts en forensische wetenschappers.

“Ik vond deze vorming zeer nuttig aangezien ik vrouwenrechten verdedig. Momenteel behandel ik een verkrachtingszaak en ik vind het belangrijk dat ik weet hoe ik medico-legaal bewijsmateriaal kan gebruiken om mijn argumenten kracht bij te zetten,” zegt advocate Radha Sigdel, lid van de Balie van Kathmandu.

“Door hun kennis over forensische wetenschappen te vergroten, proberen we deze advocaten, die vrouwen en hun rechten verdedigen en beschermen, te steunen in hun werk,” concludeert AdZG programmacoördinator Biswo Jit Khadka.

Foto bovenaan: deze vrouwelijke advocaten zullen hun werk in zaken over schendingen van vrouwenrechten weten te verbeteren © AdZG