Oeganda: ASF ondersteunt juristen op het vlak van internationaal strafrecht

OegandaInternationale JustitieInternationale JustitieNewsNews

28 juli 2016, Kampala (Oeganda) – ASF heeft net zijn Training Manual on International Criminal Law (opleidingshandboek internationaal strafrecht) voorgesteld op een advocatentraining. Het zal dienen als opleidingshulpmiddel en naslagwerk voor juristenopleiders in Oeganda. De uiteindelijke bedoeling is mensen in juridische beroepen ondersteuning te bieden bij het verdedigen van de rechten van slachtoffers van internationale misdaden, en van hen die misdaden begingen tijdens gewapende conflicten. Sinds 2008 is de veiligheidssituatie in Oeganda gestabiliseerd. Er werd een proces van overgangsjustitie opgezet om de vele misdaden te behandelen die werden begaan door de rebellengroep Lord’s Resistance Army en andere groepen. Er werd een International Criminal Division (ICD) van het Hooggerechtshof opgericht om plegers van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid voor de rechter te brengen. ASF blijft een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de overgangsjustitie in Oeganda, het stimuleren van nationale verantwoordingsprocessen en de implementatie van het internationaal strafrecht in het land. In het kader van het Crossroads-project werd een driedaagse opleiding georganiseerd om mensen in juridische functies te helpen bij het versterken van hun capaciteiten. De bedoeling van de opleiding was hun meer inzicht te bieden in het internationaal strafrecht en in hun rol als verdediger van de rechten van de slachtoffers voor de ICD van het Hooggerechtshof. Via deze opleiding wilde ASF ook trachten de groep advocaten uit te breiden die interesse tonen voor vraagstukken rond internationaal strafrecht na de vorige ASF-projecten in Oeganda. Tijdens deze opleiding werd een opleidingshandboek voorgesteld. “We hebben dit handboek ontwikkeld op basis van een evaluatie van de bestaande behoeften bij uitoefenaars van juridische functies in Oeganda. Aan de hand hiervan konden we de percepties, kennistekorten en problemen opsporen die een impact hebben op de implementatie van het internationaal strafrecht in zaken die voor de ICD verschijnen”, vertelt Jane Patricia Bako, ASF International Justice Program Officer in Oeganda. Het handboek is erop gericht uitoefenaars van juridische functies een beter inzicht te geven in hoe het internationaal strafrecht kan worden toegepast in eigen land. Het handboek is onderverdeeld in drie modules. Module 1 handelt over het eigentijdse internationale strafrecht, met focus op het materiële recht. Module 2 behandelt het procedure- en bewijssysteem voor internationale rechtbanken, dat bestaat uit een combinatie van het accusatoir proces en de inquisitoire rechtspleging uit het burgerlijk recht. Module 3 handelt tot slot over de implementatie van het internationaal strafrecht in eigen land. Dit gedeelte heeft rechtstreeks betrekking op de ICD. “Dit opleidingshandboek zal de beoefenaars van juridische beroepen in Oeganda helpen een aantal mijlpalen te bereiken in de toepassing van het internationaal strafrecht in de plaatselijke rechtbanken”, aldus Jane Patricia Bako. Het opleidingshandboek kwam tot stand met de steun van de MacArthur Foundation. >> Klik hier om de ASF Training Manual on International Criminal Law te downloaden (in het Engels)
Foto: Gedenksteen voor de slachtoffers van de Lord’s Resistance Army, Barlonyo, Noord Oeganda © François Van Lierde, 2014