Oeganda: tijd om te praten over schadeloosstellingen

OegandaNewsTransitionele Justitie

Entebbe (Oeganda), 5 september 2016 – Op 26 en 27 september organiseren ASF en REDRESS een internationale conferentie over schadeloosstellingen in Oeganda. Dit evenement is de eerste stap in de richting van gesprekken over schadeloosstellingen voor de massale wreedheden die de voorbije vijftig jaar werden begaan tegen de burgers in Oeganda. Het wordt een gelegenheid om best practices uit andere contexten uit te wisselen en aanbevelingen op te stellen met internationale en Oegandese experts. Sinds de eerste Oegandese regering na de onafhankelijkheid in 1962 werd gevormd, wordt het land geteisterd door geweld en conflicten. Het meest langdurige was het conflict tussen de regering van Oeganda en het Lord’s Resistance Army (LRA), vooral in het noorden en het oosten van het land, waarbij de meest intense gevechten zich voordeden vanaf de jaren negentig tot 2006. Tijdens die periode werd een hele reeks gewelddaden gepleegd tegen burgers, waaronder moord, verminking, verkrachting, seksuele slavernij, vernietiging van eigendom en ontvoering. Het conflict werd ook gekenmerkt door het rekruteren en het inzetten van jonge kinderen tijdens de vijandelijkheden. Die misdaden hebben een bijzondere impact gehad op de Oegandese samenleving en het herstelproces in Oeganda. Na de ondertekening van het vredesakkoord van Juba met het LRA in 2007 heeft de Oegandese regering zich geleidelijk steeds meer ingezet om verzoening te bevorderen, straffeloosheid voor ernstige misdaden te voorkomen en gerechtigheid te doen geschieden voor slachtoffers van ernstige schendingen van de mensenrechten. De Justice Law and Order Sector* stelde een ontwerptekst voor een nationaal overgangsjustitiebeleid voor aan de regering, met de bedoeling de waarheid over het verleden aan het licht te brengen, schadeloosstellingen toe te kennen op nationaal niveau en ervoor te zorgen dat wreedheden uit het verleden zich niet opnieuw voordoen. De Oegandese autoriteiten richtten ook een speciale afdeling van het hooggerechtshof (de International Crimes Division of ICD) op om de verantwoordelijken voor volkerenmoorden, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en andere internationale misdaden voor de rechter te brengen. “Voor de eerste keer in de geschiedenis van Oeganda hebben slachtoffers het recht om deel te nemen aan strafrechtelijke procedures en schadeloosstellingen te eisen voor de schade die ze hebben geleden als gevolg van de meest afschuwelijke misdaden die in het land werden begaan,” vertelt mevrouw Jane Patricia Bako, programmaverantwoordelijke van ASF in Kampala. “Dit wordt een zeer actuele kwestie nu het proces van T. Kwoyelo, een voormalig krijgsheer van het LRA, voor de ICD op het punt staat van start te gaan. De Oegandese autoriteiten zullen ook worden geconfronteerd met de uitdaging om schadeloosstellingen toe te kennen op nationaal niveau en garanties te bieden dat de geschiedenis zich niet zal herhalen. Deze kwesties zijn cruciaal nu Oeganda zijn economische en sociale ontwikkeling probeert te versterken”. In deze context organiseren ASF en REDRESS een internationale conferentie over schadeloosstellingen in Oeganda, waarop internationale en Oegandese experts en belanghebbenden worden bijeengebracht. Tijdens deze tweedaagse conferentie zullen de uitdagingen voor de uitwerking en de invoering van schadeloosstellingen in Oeganda worden bepaald, lessen worden getrokken uit situaties in andere landen, en best practices en aanbevelingen worden voorgesteld. De conferentie vindt plaats op 26 en 27 september 2016 in het Imperial Botanical Beach Hotel in Entebbe. Klik hier voor het volledige programma. Deelnemen is gratis, maar alle kosten (hotel, vervoer, etc) zijn ten laste van de deelnemers. De conferentie zal volledig in het Engels gehouden worden. Inschrijven is noodzakelijk vóór 19 september 2016: neem contact op met mevrouw Jane Patricia Bako, programmaverantwoordelijke van ASF (Tel.: + 256 785 138 755).   * Een overheidsorgaan dat de opdracht heeft gekregen om een holistische aanpak voor de verbetering van de rechtstoegang en de rechtspraak te ontwikkelen.  
Foto: Sensibilisering van oorlogsslachtoffers over overgangsjustitie, Noord-Oeganda © ASF