Bevordering van de toepassing van grondwettelijke rechten en vrijheden door justitie

Tunesië

 • Doel: Politieke betrokkenheid en actie helpen opbouwen om de grondwet uit te voeren en het strafrechtelijk kader in overeenstemming te brengen met de bepalingen ervan.
 • Specifieke doelen:
  • Invoering van de constitutionele verworvenheden op het gebied van rechten en vrijheden in het Tunesische rechtsstelsel.
  • Het rechtskader in overeenstemming brengen met grondwettelijke en internationale normen.
  • Publieke actoren (wetgevers, regering, magistraten), advocaten en belangrijke actoren in de burgermaatschappij opleiden over constitutionele rechten
 • Verwachte resultaten:
  • Het documenteren, analyseren en publiceren van de schendingen die Tunesische burgers ondervinden in het strafrechtsysteem.
  • Maatschappelijke organisaties uitrusten met de expertise, vaardigheden en middelen die nodig zijn om institutionele en wetgevende hervormingen en resultaten gezamenlijk te verdedigen.
 • Partners:
  • Le Centre de Transition Démocraique Kawakibi
  • Association de défense des libertés individuelles
 • Duur: 2 jaar (October 2021 > September 2023)