Bevordering van de toepassing van grondwettelijke rechten en vrijheden door justitie