De rol van de civil society versterken bij de hervorming van het strafrechtstelsel in Marokko

Marokko

 • Doel: bevorderen en versterken van de rechtstaat en de mensenrechtenbescherming, door mechanismen in te voeren die de rechtspraak toegankelijk maken voor mensen in kwetsbare situaties, en door actoren uit het maatschappelijk middenveld effectiever te mobiliseren bij empirisch onderbouwde belangenbehartiging.
 • Verwachte resultaten
  • Gedetineerden en/of personen in voorlopige hechtenis krijgen ondersteuning bij klachtenbehandeling en rechtsbijstand, en er wordt een bewustmakingscampagne georganiseerd over juridische waarborgen, ook met betrekking tot voorlopige hechtenis.
  • Capaciteitsopbouw voor actoren uit het maatschappelijk middenveld en advocaten om de werking van het rechtssysteem en van rechtszaken beter te observeren.
  • Politieke besluitvormers worden bewust gemaakt van de rol van actoren uit het maatschappelijk middenveld bij de ontwikkeling van overheidsbeleid (ontwikkeling van beleidsnota’s, de landenstrategie voor de pan-Afrikaanse campagne voor de decriminalisering van minderjarige misdrijven, organisatie van advocacy workshops, etc.)
 • Financiering: Europese Unie
 • Partners: : OMP (Observatoire Marocain des Prisons: Marokkaans Waarnemingscentrum voor de gevangenissen)
 • Budget: 337.044,00 euro
 • Duur: 30 maanden (2023 – 2025)