From Access to Equality (FATE); een betere toegang tot justitie voor vrouwen in Oeganda

Oeganda

Specifieke doelstellingen van het project

 • Impact/doelstelling: Vrouwen en meisjes worden in staat gesteld om gerechtigheid te eisen in een veilige omgeving die aan hun behoeften voldoet
 • Specifieke doelstelling 1: Vrouwen zijn in staat om gerechtigheid te eisen
 • Specifieke doelstelling 2: Besluitvormers verbinden zich ertoe om de rechten van vrouwen en meisjes effectief te maken

Verwachte resultaten

1.1:  Vrouwen zijn wettelijk in staat om te handelen

2.1: De diensten voor rechtsbijstand en rechtsbescherming worden verbeterd en afgestemd op de behoeften van vrouwen en meisjes inzake toegang tot justitie.

2.2: Instellingen zijn verantwoordelijk voor de bescherming en bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes

Prioritaire gebieden voor de uitvoering

 • Noord-Oeganda, met bijzondere aandacht voor Acholiland;
 • Oost-Oeganda, met bijzondere aandacht voor Busoga en Karamoja. In beide regio’s is gendergerelateerd geweld diep verankerd in de lokale gebruiken;
 • West-Oeganda, met bijzondere aandacht voor Bunyoro, het gebied waar winningsindustrieën uitgebouwd worden die vooral vrouwen, kleine landeigenaren en traditionele boeren treffen.

Projectpartners

 • Penal Reform International
 • Barefoot Law
 • The Uganda Women Network (UWONET)

Voornaamste activiteiten

 • Juridische bewustmaking en gemeenschapswerk
 • Verlening van rechtshulp aan gedetineerden in voorlopige hechtenis
 • Capaciteitsopbouw bij het netwerk van rechtshulpverleners ‘Legal Aid Service Providers Network’
 • Oprichting, versterking en facilitering van netwerken van mensenrechtenwaarnemers

Financiering en duur van het project

 • Projectbudget: 4.000.000 euro
 • Donor: de Ambassade van het Koninkrijk Nederland
 • Looptijd : 48 maanden (april 2021 – maart 2025)