Ondersteuning en versterking van de netwerken van mensenrechtenactivisten voor een duurzame bijdrage aan de vredesopbouw in de Centraal-Afrikaanse Republiek

Centraal-Afrikaanse Republiek (de)

 • Doel: Nationale capaciteitsopbouw en -versterking ter bevordering van democratisch bestuur, vreedzaam samenleven en vreedzame conflictresolutie
 • Specifiek doel : Verhogen van de participatie van organisaties en netwerken van vrouwelijke mensenrechtenactivisten aan institutionele discussies door een omgeving te creëren die bevorderlijk is voor de mensenrechten en de efficiëntie van het bestuur ervan
 • Verwachte resultaten:
  • De context waarin maatschappelijke organisaties van mensenrechtenbeschermsters zich ontwikkelen wordt beter begrepen en versterkt
  • Het bestuur van vrouwenorganisaties en -netwerken wordt geprofessionaliseerd om te voldoen aan de kwaliteitsnormen voor maatschappelijke organisaties
  • Dialoog en partnerschappen tussen vrouwenorganisaties en –netwerken van het maatschappelijk middenveld onderling worden bevorderd
  • De initiatieven van vrouwen op het gebied van conflictpreventie en -beheersing worden opgeschaald
 • Partners:
  • UNDP  (United Nations Development Programme: VN-Ontwikkelingsprogramma)
  • UN Women (VN-taakgroep voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen)
  • OJLD (Organisation des Jeunes Leaders pour le Développement: Organisatie van Jonge Leiders voor Ontwikkeling) in Bouar
  • DO (Défis & Objectifs: Uitdagingen & Doelen) in Bangui
  • CPDE (Centre pour la Promotion et la Défense des Droits de l’Enfant: Centrum voor de Bevordering en de Verdediging van de Rechten van het Kind) in Berberati
  • MEFP (Maison de l’Enfant et de la Femme Pygmées: Huis voor pygmeeënvrouwen en -kinderen) in Nola
  • Advocaten van de balie van Centraal-Afrika
  • Het Ministerie voor de Promotie van Vrouwen, het Gezin en de bescherming van Kinderen
 • Geografische gebieden van implementatie: Bangui, Bouar, Berberati en Nola
 • Financiering: VN Fonds voor Vredesopbouw
 • Begroting: 560.000 USD
 • Duur: 24 maanden (6 februari 2023 – 5 februari 2025)