Bescherming van migranten in Tunesië en toegang tot fundamentele rechten (ProMiTAD)

Tunesië

 • Doelstelling:
  • Versterken van de capaciteiten en de samenwerking tussen alle betrokken actoren, om te zorgen voor een betere toegankelijkheid en een betere zorg op lokaal niveau voor migranten, vluchtelingen, asielzoekers en Tunesiërs in zeer kwetsbare situaties;
  • Versterken van de capaciteit van middenveldorganisaties en overheidsinstellingen om de toegang tot basisdiensten en de integratie van migranten te verbeteren.
 • Activiteiten :
  • Opzetten van een bewustmakings- en informatiecampagne voor migranten en Tunesiërs in kwetsbare situaties en situaties van uitsluiting;
  • Opzetten van een geïntegreerd multisectoraal zorgmechanisme voor migranten;
  • Uitwerken en uitvoeren van een actieplan voor de capaciteitsopbouw voor de betrokken actoren (verenigingen, overheden en gemeenschappen op lokaal niveau);
  • Organiseren van technische voortgezette opleidingen in de diensten zelf (overheden en middenveldorganisaties);
  • Opzetten en beheren van een kader gericht op toepassingen en uitwisselingen tussen de verschillende actoren met het oog op de ontwikkeling van een referentiemechanisme;
  • Uitwerken van een pleitbezorgingsstrategie en gerichte thematische position papers
  • Cyclus van thematische workshops en coördinatievergaderingen tussen uitvoerende partners, overheidsactoren en politieke en economische beleidsmakers
  • Conferentie in samenwerking met de betrokken actoren gericht op het migratiebeleid en de bescherming van migranten;
  • Uitwerken en lanceren van de oproep tot het indienen van voorstellen en toekennen van subsidies aan middenveldorganisaties (financiële ondersteuning voor derden) ;
  • Ontwikkelen en uitvoeren van een opleidings- en coachingsplan voor begunstigde middenveldorganisaties
 • Partners:
  • Dokters van de Wereld (DVW)
  • Tunisie terre d’asile (TAT)
  • Save the Children (STC)
 • Looptijd: 3 jaar (december 2021 – december 2024)