Versterking van middenveldorganisaties in Tunesië

Tunesië

 • Doelstelling: Versterken van het ontluikende maatschappelijk middenveld dat zich bezighoudt met mensenrechten en ontwikkeling in Tunesië.
 • Activiteiten:
  • Opzetten en beheren van een kader voor toepassing en uitwisseling tussen de betrokken partijen met het oog op de ontwikkeling van een referentiemechanisme;
  • Uitdenken en oprichten van een incubator voor middenveldactoren ‘Accélérateur des acteurs de la société civile’
  • Ontwikkelen en uitvoeren van een opleidingsprogramma, werkinstrumenten en coachingplannen voor verenigingen op basis van de collectieve en individuele behoeften
  • Ontwikkelen van bewustmakings- en netwerkactiviteiten voor jongeren in universiteiten en jongerencentra
  • Overleggen met de belanghebbenden om gedifferentieerde en innovatieve financieringsmechanismen voor het maatschappelijk middenveld op te zetten
  • Ontwerpen, operationaliseren van financieringsmechanismen en subsidietoekenningen
  • Opvolgen en ondersteunen van de uitvoering van gefinancierde acties
  • Toepassen en modelleren van de gefinancierde projecten
  • Uitwerken en publiceren van bijgewerkte kaarten over de dynamiek van de invloed van verenigingen
  • Ondersteunen en versterken van bestaande en opkomende beïnvloedingsdynamiek op nationaal en lokaal niveau
  • Oprichten en begeleiden van taskforces met verschillende actoren voor de opvolging van de pleitbezorging van de middenveldorganisaties op Europees en internationaal vlak
  • Ontwikkelen van een onlineplatform waarin de wettelijke verplichtingen volgens de levenscyclus van de vereniging worden samengebracht:
  • Opleiden van advocaten, deurwaarders, notarissen, fiscalisten en accountants gespecialiseerd in verenigingen en middenveldorganisaties in Tunesië
  • Ontwikkelen van een label dat transparantie en goed bestuur garandeert bij verenigingen en middenveldorganisaties
  • Opzetten van mechanismen die toezicht houden op de vrijheid van vereniging in Tunesië
  • Pleitbezorging over kwesties in verband met de burgerlijke ruimte, met inbegrip van de doeltreffendheid van de hulp en de duurzaamheid van de actie
 • Partners:
  • Consortium Oxfam Novib
  • Oxfam Tun
  • Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES)
  • Jamaity
 • Looptijd: 5 jaar (maart 2021 > februari 2026)