Voor het recht om anders te zijn en de uitbanning van alle vormen van discriminatie in Tunesië (All 4 All)

Tunesië

 • Doel: Het bevorderen en versterken van de rechten en positie van gediscrimineerde personen en groepen in Tunesië om het gelijkheidsbeginsel te consolideren en discriminatie te bestrijden.
 • Specifiek doelen:
  • Vergemakkelijken van de toegang tot rechtshulpdiensten die zijn afgestemd op de behoeften van doelgroepen.
  • De capaciteit van maatschappelijke organisaties opbouwen om gezamenlijk op te komen voor individuele vrijheden.
  • Beïnvloeding van het overheidsbeleid door middel van een publiekscampagne en belangenbehartigingsacties.
 • Verwachte resultaten:
  • De capaciteiten van maatschappelijke organisaties, instellingen, advocaten en de media in de strijd tegen discriminatie worden versterkt.
  • De empowerment en mobilisatie van gediscrimineerde groepen voor gelijkheid en non-discriminatie wordt ondersteund en geconsolideerd.
  • Nationale en internationale spelers zijn zich bewust van de noodzaak om een wettelijk kader aan te nemen dat de rechten van gediscrimineerde groepen waarborgt.
 • Partners:
  • L’observatoire pour le droit à la différence (O3DT)
  • Minority Rights Group (MRG)
 • Begroting: 1.448.750€
 • Duur: 3 jaar (Juli 2022 > Juni 2025)