Rechtstoegang en duurzame ontwikkeling: de ontbrekende schakel?

Rechtstoegang en ontwikkelingAndereNewsAndereRechtstoegang en ontwikkeling

Brussel, 16 juni 2016 – De rechtsstaat bevorderen en de rechtstoegang waarborgen voor iedereen maken deel uit van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Justitie en een doeltreffende rechtsstaat zijn essentieel om te zorgen voor vrede en duurzame ontwikkeling in landen die een conflict hebben doorgemaakt. Maar hoe kunnen we dit bewijzen? Dat is de vraag die ASF stelde in het kader van de Europese Ontwikkelingsdagen.   Miljoenen mensen in de wereld hebben geen rechtstoegang om hun grondrechten te laten gelden. Toch zijn alle spelers in de internationale ontwikkelingshulp het erover eens dat de ontwikkeling van de rechtsstaat en rechtstoegang essentieel zijn om ongelijkheid tegen te gaan en duurzame ontwikkeling te ondersteunen. Daarom is het bevorderen van de rechtsstaat op nationaal en internationaal niveau en zorgen voor rechtstoegang voor iedereen (doelstelling 16, doel 16.3) innovatief, omdat daarmee de reikwijdte van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030 wordt verruimd. “Op dit moment is de uitdaging aan te tonen dat rechtstoegang de levensomstandigheden van de bevolking duurzaam verbetert”, zegt Julien Moriceau onderzoekscoördinator voor ASF. “Voor vrouwen en gemarginaliseerde groepen is de rechtstoegang vaak zeer beperkt. Maar zijn de internationale ontwikkelingshulpprogramma’s die zich richten op die groepen echt doeltreffend? Hoe kunnen we een vertrouwensrelatie opbouwen tussen de bevolking en instellingen die vaak betrokken partij zijn geweest bij de conflicten?”, vraagt de coördinator zich af. Als antwoord op deze uitdagingen kan men lokale diensten oprichten voor rechtshulp, zo dicht mogelijk bij gemarginaliseerde groepen bijvoorbeeld op het platteland of in de randstad, alternatieve methodes ontwikkelen om conflicten op te lossen en zorgen voor juridische empowering voor rechtszoekenden. “We moeten rechtstoegang breder zien dan de rechtsinstellingen en mensen doeltreffende middelen aanreiken om hun grondrechten te laten gelden”, besluit Julien Moriceau. Deze boodschap werd vorige week in Brussel verspreid tijdens een bewogen vergadering in het kader van de Europe Ontwikkelingsdagen (European Development Days, EDD) in samenwerking met het Bingham Centre for the Rule of Law. De Europese Ontwikkelingsdagen worden georganiseerd door de Europese Unie en zijn het grootste Europese forum voor internationale samenwerking en ontwikkeling.
Foto: S. Havyarimana (ASF), Dr. I. Chaara (Oxford Universiteit), Dr. J. Beqiraj (The Bingham Centre for the Rule of Law) en J. Moriceau (ASF).