december 19, 2013

Rechtstoegang op de post-2015 agenda

AndereEconomische, sociale en culturele rechtenMensenrechtenverdedigersNews

Brussel/New-York, 19 december 2013 – Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) heeft, samen met andere mensenrechtenorganisaties, opgeroepen om de post-2015 ontwikkelingsagenda te voorzien van een kader aangaande de mensenrechten.  Dit is noodzakelijk om zowel duurzaamheid als rechtvaardigheid te verzekeren. Voor AdZG is het vooral belangrijk dat de rol van de rechtstoegang als een mensenrecht dat alle andere rechten garandeert benadrukt wordt.

AdZG is één van de meer dan 300 niet-gouvernementele en maatschappelijke organisaties die de “Human Rights for All Post-2015” verklaring hebben ondertekend. Deze verklaring werd vorige week voorgesteld op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties tijdens de Open Werkgroep over Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in New-York.

De Milleniumdoelstellingen, ontwikkeld in 2000 door de internationale gemeenschap, bevatten een aantal concrete doelen, zoals het wegwerken van extreme armoede en het versterken van de positie van vrouwen, die in 2015 zouden moeten gerealiseerd zijn. “Nu deze deadline snel dichterbij komt is het duidelijk dat deze doelstellingen niet gehaald zullen worden. Dit komt voornamelijk door het gebrek aan aandacht voor het bereiken van de meest kwetsbaren en gemarginaliseerden in de samenleving”, stelt algemeen directrice van AdZG Francesca Boniotti.

Mensen die in armoede leven hebben minder toegang tot het recht dan anderen. Deze mensen lopen onder andere een groter risico om, in afwachting van hun proces, illegaal opgesloten te worden zonder toegang tot een advocaat, voldoende voedsel, water of sanitaire voorzieningen. Dit kan ertoe leidden dat familieleden hun job verliezen of niet meer in staat zijn hun kinderen naar school te sturen.

Zonder rechtstoegang kunnen mensen bijvoorbeeld moeilijker hun recht op vrije meningsuiting gebruiken om te protesteren tegen corrupte regimes die publieke middelen verduisteren, waardoor mensen niet in staat zijn beroep te doen op andere basisrechten, zoals het recht op gezondheid en onderwijs.

“Ontwikkeling kan enkel mogelijk zijn als mensen een grotere controle hebben over hun eigen leven en beslissingen kunnen nemen waardoor ze in staat zijn hun rechten te realiseren en hun situatie volgens hun eigen prioriteiten te verbeteren”, vindt Francesca Boniotti. “Rechtstoegang is noodzakelijk opdat mensen in staat zijn hun rechten te verdedigen en te beschermen en ze een actieve rol kunnen spelen in hun gemeenschap”.

Voor AdZG is het essentieel dat het post-2015 raamwerk het belang van rechtstoegang voor het garanderen van alle andere rechten en doelstellingen erkend. Alleen dan kan men zeker zijn dat de ontwikkelingsagenda mensen in staat stelt zich volledig te ontplooien binnen een structuur die democratie, de rechtsstaat en duurzame vrede promoot.

Lees de verklaring “Human Rights for All Post-2015

Lees het AdZG artikel “Rechtstoegang kan helpen om armoede te verminderen” (mei 2013)

Bekijk het AdZG filmpje “Making justice accessible improves people’s lives

Hoofdfoto: © ASF/I. Van Gisbergen
Partager

Ook te lezen

Congolese civil society alarmed by the lifting of the moratorium on the death penalty

ExPEERience Talk #14 - Hoe kunnen we het recht op land en natuurlijke hulpbronnen van inheemse volkeren beschermen? Analyse van de koolstofindustrie in Kenia

De toegang tot rechtsmiddelen in de mijnbouwindustrie van Tanzania verbeteren