Het Pact voor Gelijkheid: Mobilisatie van leden van het Europees Parlement in de strijd tegen racisme en discriminatie

BelgiëEuro-mediterrane regioMarokkoTunesiëDekolonisatieEconomische, sociale en culturele rechtenMigratie

Advocaten Zonder Grenzen, European Alternatives en een consortium van maatschappelijke en academische partners bundelen hun krachten voor de bevordering van gelijkheid en de bestrijding van discriminatie die specifiek migrantengemeenschappen in Europa treft. Het consortium wil, tijdens dit cruciale verkiezingsjaar en in de komende jaren, een platform bieden voor geracialiseerd  individuen en groepen – die op grond van hun etniciteit worden gediscrimineerd – en mensen met een migratieachtergrond.

In Europa zijn geracialiseerde mensen en mensen met een migratieachtergrond meestal volledig afwezig in de besluitvormingsprocessen over immigratie- en discriminatiekwesties.

Het Pact voor Gelijkheid is een alliantie tussen deze gemeenschappen en maatschappelijke organisaties, vakbonden en Europarlementariërs (MEP’s) om een proces van regelmatige formele dialoog aan te gaan, zowel de komende vijf jaar als daarna.

De verkiezingen voor het Europees Parlement in 2024 vormen een unieke kans voor Europa om de toewijding aan zijn fundamentele waarden en het kader voor de bestrijding van discriminatie te herbevestigen.

Als groep die racisme en discriminatie bestrijdt en migranten verdedigt, brengen we activisten samen die politiek actief zijn binnen hun eigen gemeenschap. Die gebundelde expertise gebruikten we om de principes en eisen van het Pact voor Gelijkheid te formuleren tijdens twee dagen van beraadslaging in Marseille in april 2024.

Dit pact is beïnvloed door onze persoonlijke ervaringen met uitsluiting en discriminatie en door onze sterke banden met gemeenschappen op lokaal niveau.

“We hebben het voorrecht om namens onszelf te spreken en de aandacht te vestigen op de vergelijkbare strijd waarmee onze eigen gemeenschappen geconfronteerd worden. We willen onze vaardigheden, individuele perspectieven en expertise inzetten om van mensen in machtsposities te eisen dat zij zich inspannen om de realiteit waarmee migranten, vluchtelingen en geracialiseerde personen in Europa worden geconfronteerd te veranderen en discriminatie in al haar vormen te helpen beëindigen.”

De eisen van het pact

Anti-discriminatie en Gelijkheid

Migratie and Asiel

Democratie en burgerschap

Het TACKLE project

Het consortium achter het pact werkt samen in het kader van het project “TACKLE: Promoting the emergence of young activism against discrimination and structural racism in Europe”. Het bestaat uit 12 partners, waaronder centra voor rechtsbijstand (legal clinics) en ngo’s die gespecialiseerd zijn in discriminatie en mensenrechten, in het bijzonder de rechten van geracialiseerden en ontheemde mensen.