Tunesië: ASF roept de nieuwe politieke leiders op om gerechtelijke hervormingen door te voeren

TunesiëNewsTransitionele Justitie

Tunis, 5 februari 2015 – Naar aanleiding van de parlements- en presidentsverkiezingen is ASF (Advocaten Zonder Grenzen) tevreden dat er een einde komt aan de overgangsperiode en roept de nieuwe Tunesische machthebbers op om in versneld tempo gerechtelijke hervormingen door te voeren. De NGO pleit ervoor om daarbij een ruime plaats te geven aan de verdediging en de eerbiediging van de mensenrechten.

Iets meer dan vier jaar na het begin van de revolutie heeft Tunesië via democratische weg een nieuw parlement en een nieuwe regering gekozen. De nieuwe overheid kan de gerechtelijke hervormingen nu versneld doorvoeren. “De hervormingen moeten er nu komen om het noodzakelijke vertrouwen tussen de burger en het gerecht te herstellen”, zegt Martin Causin, hoofd van de missie van ASF in Tunesië.

Om dat vertrouwen te herstellen en tot een kwaliteitsvol gerechtssysteem te komen, zijn er volgens ASF drie prioritaire acties nodig. “Er moet verder werk worden gemaakt van de overgangsjustitie, ingesteld bij de organieke wet van 24 december 2013, de hervorming van het strafprocesrecht en dan met name op het vlak van voorlopige hechtenis, en de verbetering van de rechtstoegang. Bovendien moet dit allemaal binnen een redelijke termijn gebeuren”, zegt Martin Causin.

ASF legt de nadruk op de hervorming van het strafprocesrecht, waarvan artikel 13 de duur van de voorlopige hechtenis beperkt en de beschuldigde recht geeft op bijstand van een advocaat tijdens ondervragingen en bij het inkijken van de dossierstukken. Momenteel is het zo dat men in het stadium van de voorlopige hechtenis geen recht heeft op een advocaat. Maar “om van effectieve rechtsbijstand te kunnen spreken, moet iedere beschuldigde effectief recht hebben op een kwaliteitsvolle verdediging door een juridische professional in alle stadia van de rechtsgang, dus ook tijdens de voorlopige hechtenis”, zegt het hoofd van de missie van ASF.

ASF pleit ervoor dat de nieuwe Tunesische machthebbers de hervorming van het strafprocesrecht bovenaan hun prioriteitenlijst plaatsen. De NGO herhaalt dat ze bereid is om dit proces te ondersteunen en te begeleiden.

Naast de broodnodige hervormingen op het vlak van justitie, liggen er nog heel wat andere uitdagingen te wachten: vrije meningsuiting, rechtshulp, het rechtsorgaan, de strijd tegen straffeloosheid en de naleving van economische en sociale rechten. “De Tunesische beleidsmakers moeten ook die thema’s dringend aanpakken”, zegt Martin Causin.

Lees het perscommuniqué van ASF in het Arabisch (pdf).

Coverfoto © ASF/G. Van Moortel