Tunesië: zwakke plekken in het nieuwe ontwerp van antiterrorismewet

TunesiëNews

Tunis, 7 juli 2015 – De Tunesische wetgevers zouden een aantal problematische bepalingen in het laatste ontwerp van antiterrorismewet beter laten vallen. Dat is het standpunt van negen niet-gouvernementele organisaties in een gezamenlijke brief die ze gisteren aan het parlement richten. Het wetsontwerp zou een verlengde voorlopige hechtenis mogelijk maken, de garantie op een rechtmatige procedure voor de beschuldigden van terrorismedaden verkleinen en de doodstraf toestaan.

“Het is niet meer dan normaal dat de Tunesische overheid haar burgers een sterk signaal wil geven na de recente aanslagen op buitenlandse toeristen. En het terrorisme moet worden uitgeroeid”, verklaart Antonio Manganella, missiehoofd van ASF in Tunesië. “Maar een repressief beleid werkt niet, vooral niet als het fundamentele rechten met de voeten treedt, zoals het vermoeden van onschuld. Daarom moeten de maatregelen ter bestrijding van het terrorisme absoluut de mensenrechten volgens de internationale normen naleven.”

Op 26 maart 2015 legde de regering de nieuwe tekst voor aan het parlement, na de aanslag op het Bardo-museum waarbij 22 buitenlandse toeristen om het leven kwamen. Nadat een gewapende man op 26 juni 38 toeristen ombracht in een hotel in Sousse, kondigde de overheid aan dat ze de procedure voor de goedkeuring van de wet zou versnellen. Momenteel zijn de debatten aan de gang in de algemene wetgevingscommissie van het parlement.

Het ontwerp van de antiterrorismewet dat de Tunesische regering voorstelt, zou de politie toelaten om een verdachte voor maximaal vijftien dagen in voorlopige hechtenis te stellen, louter met het akkoord van een procureur en zonder dat de persoon voor een rechter verschijnt. In die periode zou de verdachte geen contact mogen hebben met zijn advocaat of familie, wat het risico op een slechte behandeling of folterpraktijken vergroot. Volgens het huidige Tunesische recht mag de overheid een verdachte in voorlopige hechtenis stellen gedurende maximaal zes dagen, inclusief bij beschuldiging van terrorismedaden.

Het wetsontwerp zou voorzien in de doodstraf voor iedere persoon die wordt beschuldigd van een terrorismedaad met de dood tot gevolg. De lijst van daden die volgens het nationale recht met de doodstraf worden bestraft, wordt hierdoor langer. En dat terwijl Tunesië sinds 1991 eigenlijk een moratorium op de uitvoering van de doodstraf naleeft.

Het wetsontwerp bevat ook nog altijd enkele van de gebreken in de eerder voorgestelde tekst, namelijk de vage en dubbelzinnige definitie van terrorisme, waardoor de regering de mogelijkheid zou hebben om een groot deel van de internationaal beschermde vrijheden te bestraffen. Zo zou de tekst bijvoorbeeld de weg kunnen effenen voor vervolgingen wegens terrorismedaden in geval van een openbare manifestatie met “schending van de publieke of private eigendom” of verstoring van de overheidsdiensten.

Organisaties die de brief meeondertekenden: Amnesty International, Article 19, Advocaten Zonder Grenzen, Euro Mediterranean Human Rights Network, Internationale Federatie voor de Rechten van de Mens, Human Rights Watch, Wereldorganisatie tegen Foltering, Verslaggevers Zonder Grenzen en The Carter Center.

Lees de gezamenlijke brief in het Frans en het Arabisch.

Coverfoto : Tunis – Maart 2015 © ASF/ H.Gebs