Tussen wantrouwen en hoop: de kijk van jongeren op lokaal bestuur in Tunesië

TunesiëRechtstoegang en ontwikkelingBusiness & human rightsBusiness & human rightsNewsRechtstoegang en ontwikkeling

Tunesië, 22 mei 2018 – Al bijna drie jaar ondersteunen ASF en IWatch de betrokkenheid bij en de constructieve deelname van de Tunesische burgers aan het lokale bestuur met betrekking tot het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Nu hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de perceptie van jongeren in de extractieve regio’s Tatouine en Médenine. Een analyse van de resultaten ontsluiert het wantrouwen van de jongeren ten aanzien van de politieke instellingen aan de vooravond van de lokale verkiezingen van 6 mei ll. De wind van verzet die in 2011 door Tunesië ging, waait er nog steeds. Zeker in de zuidelijke regio’s van het land die ten prooi zijn aan talrijke sociale, economische en milieugerelateerde uitdagingen. Ondanks hun groot potentieel aan natuurlijke hulpbronnen kennen deze regio’s een hoge werkloosheids- en vervuilingsgraad en een verontrustende verwoestijning. Jongeren, de eerste slachtoffers hiervan, staan aan de wieg van talrijke sociale bewegingen die meer transparantie en verantwoording eisen van publieke en private ondernemingen. Zij delen hun visie, hoop en verwachtingen via een enquête die werd afgenomen op het terrein. De enquête verwezenlijkt twee doelstellingen. Ten eerste: jonge burgers in Tataouine en Médenine aan het woord laten over lokale democratie en duurzaam beheer van hulpbronnen. Ten tweede: aan lokale verkozenen laten zien hoeveel vertrouwen jongeren hebben in lokale en nationale instellingen. Tussen november en december 2017 werden 650 personen tussen 18 en 35 jaar oud geïnterviewd in twee gouvernementen. Een rode draad verbindt de meerderheid van de antwoorden: een sterk wantrouwen van de ondervraagden ten aanzien van de overheidsinstellingen en politieke partijen. Enkel het lokale niveau vormt hierop een uitzondering, want het heeft een relatief positief vertrouwensniveau. Ook al hebben jongeren een sterk regionaal en nationaal gevoel, toch zijn ze niet bijster optimistisch over de toekomst van hun land. De meerderheid heeft geen enkele hoop dat hun levensomstandigheden zullen verbeteren in de komende jaren. Ondanks een lage opkomst bij de lokale verkiezingen (45%), zijn ze zich bewust van het belang van de participatieve democratie. Maar de bedenkelijke transparantie van de verkiezingen en het gebrek aan informatie vanwege een zwak openbaar debat en in de media, remt hun engagement in het sociale en politieke leven. Natuurlijke hulpbronnen blijven sterk miskend, hoewel ze de voornaamste sector zijn voor de economische ontwikkeling. 69% van de jongeren oordeelt negatief over het huidige beheer van hulpbronnen en denkt dat de regering tekortkomt in haar plicht om controle en toezicht uit te oefenen op extractieve activiteiten. Ondanks dit algemeen wantrouwen vestigt een grote meerderheid van de ondervraagde jongeren nog hoop op collectieve actie en burgerschap. 58% van hen heeft aangegeven bereid te zijn om zich persoonlijk in te zetten voor de strijd voor transparantie in de energiesector. ASF en IWatch roepen op om participatief-democratische mechanismes en mechanismes voor een open bestuur op te zetten, zodat iedereens kennis en engagement versterkt kan worden. Het komt toe aan de Tunesische overheid om haar controle van het beheer van extractieve activiteiten te versterken, en aan middenveldorganisaties, vakbonden en politieke partijen om nog meer aanwezig en benaderbaar te zijn in de zuidelijke regio’s, om zo aan jongeren structuren en kaders te bieden waarbinnen ze aan het politieke en maatschappelijke leven deel kunnen nemen.
Het onderzoek werd officieel voorgesteld op 27 april in Tunis © ASF
>> Download het onderzoek De lokale verkiezingen in de extractieve regio’s: de kijk van de jeugd op het lokale bestuur (PDF in het Frans)
Coverfoto: de enquête werd in persoon afgenomen, op basis van een papieren vragenlijst © ASF