Vrouwenrechten in Zambia: positieve resultaten

ZambiaNewsNewsVrouwenrechtenVrouwenrechten

Lusaka – Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Advocaten Zonder Grenzen wil daarom graag een project in de kijker zetten dat sinds een jaar loopt in Zambia in samenwerking met de organisatie Young Women’s Christian Association (YWCA). De twee organisaties willen ervoor zorgen dat vrouwen een hoofdrol krijgen in hun eigen emancipatie. De eerste resultaten zijn alvast erg positief. Zambianen die hun rechten willen laten gelden, ondervinden heel wat hindernissen. Vrouwen hebben het meest te lijden onder die situatie en onder de culturele vooroordelen over hun maatschappelijke positie. Dankzij het project van ASF en YWCA kunnen ze deelnemen aan informatie- en bewustmakingssessies en krijgen ze specifieke ondersteuning van advocaten of raadslieden bij gendergerelateerd geweld. Die initiatieven zorgen ervoor dat ze zich bewust worden van hun rechten en kunnen reageren op misbruik. Daarnaast worden er activiteiten rond capaciteitsopbouw georganiseerd bij alle betrokken spelers. ASF is van mening dat er pas verandering kan komen wanneer alle lagen van de maatschappij erbij betrokken worden: niet alleen vrouwen en juridische spelers dus, maar ook mannen, de traditionele chefs, de politiediensten voor gendergerelateerd geweld, de openbare instellingen enzovoort. “Mijn ontmoeting met de begunstigden van het project betekende een grote aanmoediging”, zegt Cathy Lecrenier, Directeur van ASF in Zambia. Ze is net terug van een bezoek aan de noordelijke provincie van het land. “De betrokken gemeenschappen getuigden over de positieve impact van het project op de bewustmaking rond vrouwenrechten en op de rechtstoegang.”
Mobile clinic in een landelijk gebied © ASF/C.Lecrenier
Deze positieve indruk is ook zichtbaar in de cijfers: na een jaar werden meer dan 1.500 mensen gesensibiliseerd en kregen meer dan 700 mensen rechtsbijstand. “Een van de sleutels van ons succes is de opstart van de mobile clinics. Zo kunnen we de gemeenschappen rechtstreeks benaderen op het terrein, bijvoorbeeld in scholen en op markten, en kunnen we hen onmiddellijk rechtsbijstand bieden”, vertelt Cathy Lecrenier. Een cruciale stap in het project is de mogelijkheid voor vrouwen om een actieve rol te spelen binnen hun eigen gemeenschap. Bijvoorbeeld door ambassadrice voor gendergelijkheid te worden bij ontmoetingen met de lokale leiders, openbare presentaties over gendergeweld of debatten waarbij hen wordt gevraagd hun ervaringen te delen. Helen hoort bij de vrouwengroep ‘Butemwa’ (vreugde). Zij en de andere leden breiden tijdens hun ontmoetingen hun kennis over hun rechten uit. Daarbij verwerven ze ook vaardigheden rond het beheer van gemeenschapsbanken of kleine ondernemingen. “Ik wil die groep zien groeien, zien hoe we als vrouw vooruit kunnen gaan en hoe we onze kennis en vaardigheden verder kunnen ontwikkelen om zelfstandiger te worden. Zo kunnen we andere vrouwen in onze gemeenschap helpen. Volgens mij is dat ons sterkste wapen in de strijd tegen gendergeweld”, legt Helen uit. Met dit project in het achterhoofd wenst ASF u een prettige 8 maart. Wij blijven alvast vechten voor gendergelijkheid als basis voor een meer rechtvaardige samenleving.
Het project duurt twee jaar en vindt plaats in twee provincies. Het wordt gesteund door de Europese Unie.
Coverfoto: bewustmakingssessie op de markt © ASF/C. Lecrenier