Welke plaats krijgen de slachtoffers in de procedure bij het Bijzonder Strafhof in CAR?

Centraal-Afrikaanse Republiek (de)Internationale JustitieInternationale JustitieNews

Brussel, 18 oktober 2017 – Begin oktober heeft ASF aan de zijde van andere internationale en Centraal-Afrikaanse middenveldorganisaties deelgenomen aan de discussieworkshop over het Procedure- en Bewijsreglement van het Bijzonder Strafhof (Cour Pénale Speciale, CPS), georganiseerd met de steun van het Gezamenlijke CPS-Project MINUSCA-UNDP. Dé kans om het belang te benadrukken van het respect voor de rechten van de slachtoffers inzake vertegenwoordiging, deelname en schadevergoeding tijdens de hele procedure. Het CPS, waar nationale en internationale personeelsleden werken, is belast met het onderzoek en de berechting van de zwaarste misdaden, zoals oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid die begaan zijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek sinds 2003. De oprichting van het Hof kwam er na aanbevelingen van het Forum van Bangui in mei 2015 die een einde wilden stellen aan de golven van geweld die het land en de bevolking troffen. De aanklager bij het Hof en een deel van de rechters werden dit jaar benoemd, en het aannemen van het Procedure- en Bewijsreglement zou de operationele start moeten inluiden van de werkzaamheden van het CPS. Het openen van onderzoeken en het instellen van vervolgingen stoot op verschillende obstakels zoals de politieke en veiligheidsomstandigheden in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Nog een grote uitdaging: de kwestie van de legitimiteit van het Hof ten aanzien van de slachtoffers, vanwaar het belang van duidelijke procedures die inclusief zijn en de slachtoffers respecteren. De organieke wet n°15.003 van 3 juni 2015 voorziet in het principe van de tussenkomst van slachtoffers in de hoedanigheid van burgerlijke partijen die vertegenwoordigd worden door een advocaat uit een speciaal corps. Het maatschappelijke middenveld keek in het bijzonder uit naar het Procedure- en Bewijsreglement om inhoud te geven aan de rechten van de slachtoffers/burgerlijke partijen, met over kwesties in verband met vertegenwoordiging, deelname, bescherming en schadevergoeding. Tijdens de discussieworkshop heeft ASF ook benadrukt dat het noodzakelijk is dat slachtoffers zelf hun vertegenwoordiging in rechte kiezen, wat inhoudt dat een pool wordt samengesteld van advocaten die de Centraal-Afrikaanse samenleving vertegenwoordigen. Dit gaat samen met de noodzaak om het CPS te verbinden met de rest van het Centraal-Afrikaanse gerechtelijke systeem zodat dit systeem, dat ook zaken in verband met internationale misdaden zal behandelen, profiteert van de ervaring en expertise van het CPS en zo zijn capaciteiten inzake onderzoek en vervolging kan versterken. ASF, REDRESS en de FIDH hebben voorts opnieuw het belang benadrukt van het respect voor het recht van de slachtoffers op schadevergoeding. Dit kan gerealiseerd worden door middel van de bevoegdheid van de rechters om individuele en collectieve schadevergoedingen toe te kennen die overeenstemmen met internationale standaarden en met de wensen zoals uitgedrukt door de slachtoffers zelf. >> Download hier de opmerkingen op de ontwerptekst van het Procedure- en Bewijsreglement (PDF in het Frans).
Foto © Philip Kleinfeld / IRIN