oktober 11, 2017

Wetswinkel “Justitie voor iedereen”: onuitgegeven in Marokko

MarokkoJuridische bijstandJuridische bijstandNewsNews

Mohammedia (Marokko), 11 oktober 2017 – Sinds enkele weken informeren de studenten van de Faculteit rechts-, economische en sociale wetenschappen Mohammedia kwetsbare personen over hun rechten en verschaffen ze hen juridisch advies. Vrouwelijke slachtoffers van geweld, kinderen die in aanraking zijn gekomen met het gerecht, en migranten en vluchtelingen worden verwelkomd in de wetswinkel “Justitie voor iedereen”, een sociaal en pedagogisch initiatief, uitgewerkt door de Marokkaanse vereniging ADALA “voor het recht op een eerlijk proces” en ASF.Deze wetswinkel voor benadeelde bevolkingsgroepen is onuitgegeven in Marokko”, verheugt Jamila Sayouri zich. Zij is de voorzitster van ADALA “voor het recht op een eerlijk proces”. “De wetswinkel biedt een kans voor zowel de burgers als voor de advocaat-stagiairs”. Zo verkrijgen die eersten informatie over de wetten en gerechtelijke procedures. Zij ontvangen ook gratis bijstand en advies om hen in staat te stellen hun rechten uit te oefenen en om toegang te krijgen tot een justitieapparaat dat onafhankelijk, eerlijk en in overeenstemming met de internationale standaarden werkt. De studenten worden ondersteund door universiteitsdocenten en tijdens de consultaties bijgestaan door advocaten. Zo komen ze in contact met de reële praktijk van de advocaat en ontwikkelen ze menselijke vaardigheden en relaties. Ze worden zich ook bewust van hun rol in de bevordering van de toegang tot justitie voor iedereen. Hasna Sakfoukh maakt deel uit van een veertigtal studenten die elkaar de hele week aflossen om permanentie te garanderen. Ze bevestigt: “Dit initiatief helpt ons om ons beter voor te bereiden op onze professionele toekomst, want we hebben direct contact met de burgers die ons om raad vragen”.
Officiële opening van de wetswinkel
“Opdat de burgers goed bijgestaan worden, moeten de justitieactoren goed opgeleid worden. De wetswinkels vormen zo een overgang tussen de juridische opleiding en de toegang tot justitie. Het is essentieel dat ze in synergie werken met het maatschappelijk middenveld, opdat de burgers voldoende geïnformeerd worden over deze diensten”, vult Chantal van Cutsem aan, strategisch coördinatrice bij ASF. Advocaten Zonder Grenzen wil eveneens de banden versterken tussen universiteiten, juridische professionals, institutionele actoren en middenveldorganisaties die de mensenrechten verdedigen. Zij kunnen zo ervaringen en praktijken uitwisselen, samen een globale aanpak voorstellen voor de problemen waar kwetsbare personen mee te maken krijgen, en gemeenschappelijke advocacy-activiteiten opzetten. Dit vijfjarig project van ASF en ADALA in Marokko geniet de financiële steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
Foto’s: De ceremonie voor de officiële opening van de wetswinkel vond plaats op 28 september 2017 op de Faculteit rechts-, economische en sociale wetenschappen Mohammedia © ADALA
Partager

Ook te lezen

Congolese civil society alarmed by the lifting of the moratorium on the death penalty

ExPEERience Talk #14 - Hoe kunnen we het recht op land en natuurlijke hulpbronnen van inheemse volkeren beschermen? Analyse van de koolstofindustrie in Kenia

De toegang tot rechtsmiddelen in de mijnbouwindustrie van Tanzania verbeteren