Zambia: omdat vrouwenrechten een feit moeten worden

ZambiaNewsVrouwenrechten

Brussel/Lusaka – Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag stelt Advocaten Zonder Grenzen (ASF) zijn nieuwe project in Zambia voor. Net als in veel andere landen is de positie van de vrouw in Zambia bijzonder kwetsbaar. In samenwerking met de Zambiaanse organisatie Young Women’s Christian Association (YWCA) stelt ASF zich tot doel vrouwen te helpen hun rechten op te eisen en uit te oefenen en de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen.

Zambianen die hun rechten willen laten gelden, ondervinden heel wat hindernissen: velen weten niet welke rechten ze hebben, rechtbanken en gerechtshoven zijn meestal ver weg en informatie en rechtshulp zoeken is te duur. Het juridische systeem is zowel gebaseerd op het geschreven recht als op het gewoonterecht. Soms concurreren die met elkaar, waardoor de wettelijke normen niet altijd even samenhangend zijn, met wijdverbreide corruptie als gevolg.

Vrouwen en andere kwetsbare groepen hebben het meest te lijden onder die situatie en onder de culturele vooroordelen over hun maatschappelijke positie. Het gewoonterecht is op sommige punten strijdig met het gendergelijkheidsprincipe. De juridische spelers zijn vaak zelf niet goed op de hoogte van vrouwenrechten. Vrouwen zijn dikwijls het mikpunt van juridische en sociale discriminatie en gender gerelateerd geweld, ondanks de wetswijziging om daders strenger te straffen.

“In samenwerking met de organisatie YWCA, die al bijna zestig jaar in het land actief is, willen wij vrouwen de mogelijkheid geven om hun leven meer in eigen handen te nemen en hun rechten te versterken. Dat zal niet alleen een positieve weerslag hebben op hun sociaal-economische omstandigheden, maar ook op die van hun gezinnen en gemeenschappen”, zegt Chantal van Cutsem, strategische coördinatrice bij ASF.

Beide organisaties zullen verschillende acties ondernemen: er zal informatie worden gegeven aan vrouwen over hun rechten en over mensenrechten in het algemeen, advocaten en juridische adviseurs zullen overlevenden van gender gerelateerd geweld bijstaan, en de betrokken spelers zullen opleidingen krijgen en hun capaciteit zal worden uitgebouwd. Die acties zullen dan gegevens opleveren voor een pleidooi ten gunste van enerzijds de opname in het nationale recht van de internationale wetten voor de bescherming van vrouwenrechten en anderzijds de invoering van nationale rechtshulpmechanismen.

Ons project is niet alleen bedoeld voor vrouwen“, verduidelijkt Godfrey Mupanga, ASF-Missiehoofd in Zambia. “Integendeel, het is bijzonder belangrijk om ook de mannen, de traditionele chefs, de politiediensten voor gendergerelateerd geweld, de openbare instellingen enz. te betrekken. Door de mentaliteit en de praktijk op alle niveaus te veranderen, kunnen we dingen in beweging krijgen.”

Het project duurt twee jaar en vindt plaats in twee provincies in het noorden van het land. Het wordt gesteund door de Europese Unie.

 

Meeting with YWCA and ZGF

Coverfoto © Manoocher Deghati/IRIN
Foto: Ontmoeting tussen de teams van ASF, YWCA en de Zambiance Governance Foundation ©ASF