Aan de 500 juridische professionals die samenwerken met AdZG: bedankt!

Pro bonoSteun ASF

Brussel, 27 maart 2012 – Het International Legal Network (ILN), het internationale netwerk van advocaten opgericht door AdZG in 2010, heeft onlangs het 500ste lid mogen verwelkomen. Uit het behalen van deze mijlpaal nog geen twee jaar na lancering van het netwerk, blijkt eens te meer de solidariteit van juridische professionals met AdZG’s missie. Gebaseerd op het principe van de “pro bono interventie” is het ILN een effectief medium gebleken ter ondersteuning van AdZG’s activiteiten. Het succes van ILN is te danken aan de consistente bijdragen die de leden van het netwerk hebben geleverd.

In 2 jaar tijd heeft het ILN een bijdrage geleverd aan het werk van AdZG door middel van 63 interventies in een twaalftal landen. Het betrof training van locale advocaten, het geven van juridische ondersteuning, het volgen van juridische processen (trial observation) en het verrichten van juridisch onderzoek. Of het nu lokaal of op afstand is uitgevoerd, deze missies vormen meer dan 400 dagen van werk vrijgegeven voor AdZG. Als teken van de groeiende diversiteit binnen het netwerk omvat het ILN meer dan 60 nationaliteiten uit het “Noorden” en het “Zuiden”, deskundigen met verschillende maar complementerende competenties, interesses en ervaringen.

ILN interventions also bring lawyers in contact with the reality on the field (the women’s prison in Gitega, Burundi, by Charlotte Verhaeghe)
ILN opdrachten bieden ook de gelegenheid om in contact te komen met de realiteit op het terrein (de vrouwengevanis van Gitega in Burundi, door Charlotte Verhaeghe)

“We betrekken de ILN-leden in onze projecten op basis van hun expertise. Hun acties vergroten de impact van ons werk lokaal en zorgt ervoor dat lokale advocaten onder gespecialiseerde begeleiding staan”, vertelt ILN coördinator Catherine Lalonde.

Het proces waarin juridische professionals van diverse achtergronden hun ervaringen delen en van elkaar leren, is de kern van AdZG’s en ILN’s werkwijzen. Een mooi voorbeeld hiervan is coaching zoals recentelijk gegeven door ILN leden aan advocaten in Burundi en Rwanda. Hierbij hielpen ervaren advocaten confraters met het managen en het behandelen van complexe zaken, op het gebied van seksueel geweld, foltering, vrijheid van meningsuiting en onrechtmatige preventieve detentie. Dit is een innovatieve benadering, die een zekere behoefte vervult.“Het enthousiasme van onze lokale collega’s is groot, de middelen ter plaatse vaak minder”, aldus Charlotte Verhaeghe. Volgens deze advocaat van de Brusselse Balie, die werkt als coach tijdens een missie in Burundi, “levert AdZG  werkelijk het verschil door deze advocaten bij te staan in de opvolging van dossiers”.

Vanwege de behoefte aan assistentie en kennisoverdracht in verschillende contexten, heeft het ILN constant behoefte aan nieuwe vaardigheden en expertise. “Naast de meer klassieke juridische expertise, zijn wij nu op zoek naar Arabisch-sprekende advocaten gespecialiseerd in internationale mensenrechten, advocaten die gespecialiseerd zijn inmediation of strafrecht specialisten met ervaring in transitional justice procedures” zegt Catherine Lalonde.

AdZG wil de 500 ILN-leden hartelijk danken. Door het ondersteunen van het werk van AdZG met concrete acties zorgen zij ervoor dat het recht een duurzaam verschil maakt voor de meest kwetsbaren.

Lid worden van het ILN?

Mr Alexis Deswaef, ILN member, during the Olucome trial in Burundi © Jean-Marie Ndikumana/ASF
ILN-lid Alexis Deswaef tijdens de Olucome rechtszaak in Burundi © Jean-Marie Ndikumana/ASF